Internet - forum opinii

Internet jest coraz popularniejszym narzędziem wyrażania opinii. Nieco ponad jedna czwarta Amerykanów wykorzystuje sieć do tego, by coś ocenić, skrytykować czy pochwalić.

Według najnowszych raportów Pew Internet & American Life oraz Lyra Research, 33 mln Amerykanów wyraża swoje zdanie o produktach, usługach czy ludziach w internecie. Chętniej robią to mężczyźni niż kobiety, młodsi niż starsi. Ocenianie najpopularniejsze jest wśród ludzi z pokolenia Y, czyli obecnych 18-27-latków (30% z nich wyraża sową opinię w sieci). Najmniej, bo tylko 11% wszystkich ocen, pochodzi od emerytów po 69 roku życia, co najpewniej wynika z małej popularności internetu wśród ludzi z tej grupy wiekowej.

Z badań Pew Internet & American Life wynika, że im większy jest dochód gospodarstwa domowego, im wyższe wykształcenie, tym silniejsza skłonność do wydawania sądów online. Znaczenie ma też typ dostępu do internetu - 32% internautów korzystających ze stałego łącza dzieli się opiniami, przy 24% osób korzystających z modemu. Na skłonność do wydawania sądów ma też wpływ "internetowy staż". Im ktoś dłużej korzysta z tego medium, tym chętniej wykorzystuje go jako forum opinii. Poza tym liczy się częstotliwość odwiedzin w sieci. Jeśli ktoś łączy się z internetem rzadziej niż kilka razy w tygodniu, to prawdopodobieństwo pozostawienia przez niego komentarza maleje. Robi tak jedynie 8% rzadkich gości online, przy 31% osób, które korzystają z sieci codziennie.

Badanie Lyra Research pokazało również, że na pytania stawiane w telewizji, Amerykanie najchętniej odpowiadają właśnie przy użyciu komputera. Robi tak aż 55% respondentów. Ponad dwa razy mniej, bo 24% odpowiada na telewizyjne quizy czy pytania przy użyciu telefonów stacjonarnych i komórkowych. Wydaje się więc, że internet, bardziej niż inne media, skłania ludzi do wydawania sądów.