Internet go home now! BLISKO, CORAZ BLIŻEJ...

Uzgodnienie przez największe firmy telekomunikacyjne technicznych standardów przesyłania danych w sieciach kablowych stało się faktem. Dzięki temu już niedługo świat znajdzie się na progu rewolucji, kto wie czy nie odpowiadającej skalą wynalezieniu telewizji.


Uzgodnienie przez największe firmy telekomunikacyjne technicznych standardów przesyłania danych w sieciach kablowych stało się faktem. Dzięki temu już niedługo świat znajdzie się na progu rewolucji, kto wie czy nie odpowiadającej skalą wynalezieniu telewizji.

Uzgodnienie standardów będzie przyczynkiem do lawinowego rozwoju połączeń sieciowych, przepływu informacji, telewizji interaktywnej, a co najważniejsze - dzięki temu dostęp do usług sieciowych będzie wreszcie powszechny. Tak jak niegdyś królowało hasło "Elektryczność pod strzechy", tak teraz obowiązywać powinien slogan "Internet do naszych domów".

Zapowiedzi speców od marketingu są szokujące, produkcja modemów kablowych z 171 tys. w 1997 r. wzrośnie do 10 mln w roku 2001. Podobnie wzrosną obroty firm produkujących sprzęt z 79 mln USD do 2,1 bln w 2001 r. Czyż nie zapowiada to rewolucji? Wieść niesie o zainwestowaniu w przedsięwzięcie ponad 1 bln USD przez Comsat Cable Communications w porozumieniu z Microsoftem, a także największymi operatorami telewizji kablowych: Time Warner Cable i US West. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rozwój telewizji interaktywnej. Ciekawe, jaka będzie polska nazwa - może "telepająk", ale telepajęczarstwo Polakowi kojarzy się z czymś zupełnie odmiennym. Myślę, że w lawinie "zangielszczania" wszystkich nazw - hasło WebTV może być do przyjęcia.

Uzgodnienie standardów przez firmy telekomunikacyjne, wielkich providerów kablowych, operatorów największych sieci telewizji kablowej, dotyczące przesyłu danych po kablu, zakończy okres partyzantki i niezgodności dostępnych na rynku systemów. Standard, o którym mowa, nazywa się Multimedia Cable Network System (MCNS), a zbiór wymagań technicznych, opracowanych przez specjalistów zainteresowanych stron, oznaczono hasłem Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS). Laboratoria CableLabs testują już prototypy, które mają być gotowe do produkcji w 1998 roku. Na razie zejdźmy jednak na ziemię.

Mamy 1998 rok, laboratoria CableLabs pracują, giełdy szykują się do ogromnego boomu, a my co - mamy czekać? Termin największego rozwoju przewidziano na 2001 rok i - jak znam życie - do nas dotrze z kilkuletnim opóźnieniem. Można oczywiście czekać, można też zacząć coś robić.

POLACY, NIE GĘSI

System, pozwalający operatorowi telewizji kablowej udostępnić abonentom szybkie dotarcie do zasobów Internetu i innych usług sieci teleinformatycznej, zbudowano i działa z powodzeniem w sieci telewizji kablowej "RetSat1" w Łodzi. Przystępując do realizacji, dokonano przeglądu dostępnych na rynku systemów. Renomowane i markowe firmy, takie jak Motorola, Intel-Hybrid, Scientific Atlanta, Zenith, COM21 oferują równie doskonałe systemy telekomunikacyjne, ale albo są zbyt drogie, jak na specyfikę polskiego rynku telewizji kablowej i możliwości płatnicze przeciętnego odbiorcy, albo oferują rozwiązania połowiczne tzn. łączność od abonenta odbywa się po tradycyjnej linii telefonicznej.

Wielu producentów jako szybkość transmisji podaje wartości łączne, będące sumą strumieni z wielu kanałów wychodzących ze stacji czołowej. Do abonenta dociera strumień z jednego kanału transmisyjnego. Wyniki są subiektywne i nie uwzględniają aktualnego ruchu w sieci, lecz praktycznie uzyskiwane szybkości to od 100 do 250 KBps.

Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw: kosztów, zdolności inwestycyjnych operatora i płatniczych przeciętnego użytkownika oraz parametrów technicznych, wybór padł na izraelską firmę NetGame Cable LTD, której udało się pogodzić cenę z osiągami technicznymi systemu. Firma ta jest pododdziałem koncernu BVR Technologies, pracującego na potrzeby przemysłu militarnego, a jego systemy działają z powodzeniem w wielu sieciach kablowych na świecie. Na wybór rozwiązania (oprócz niewygórowanej ceny modemu abonenckiego) wpłynął znacząco fakt, że dzięki unikalnemu zastrzeżonemu przez producenta protokołowi ŽElastream udało się opracować system zaawansowany technicznie i niezawodny. Funkcjonuje od ponad pół roku i ani razu nie zanotowano żadnej awarii.

ANATOMIA KABLOWEGO SUKCESU

Zaletą NetGame jest również jego budowa. Ruchem w sieci kieruje tzw. most kablowy. Jest to jednostka odpowiedzialna za ruch w sieci w jednym wybranym kanale transmisyjnym. Jest ona w pełni autonomiczna i dysponuje typowym 19-calowym panelem do Racka o szerokości jednej typowej jednostki, z własnym zasilaniem, bez elementów regulacyjnych z zewnątrz. Sterowana jest w chwili restartu systemu lub jednostki ze sterownika pracującego na serwerze. Wszystkie nastawy i polecenia wydawane są z tego samego sterownika, a komunikacja odbywa się tym samym kablem Ethernet, co przesyłanie danych. Obsługa jest prosta i nieskomplikowana. Jedna jednostka potrafi obsłużyć do 1000 abonentów sieci. Mosty takie - w zależności od potrzeb - można dokładać. W rozwiązaniach innych firm daje się zauważyć tendencję do budowy systemów od razu przeznaczonych dla sieci dużych. Rozwiązanie takie jest mało elastyczne. Po co np. inwestować w system, który docelowo ma obsługiwać 10 tys. abonentów, gdy liczba chętnych do podłączenia nie przekroczy setki lub kilku setek? Wadą tego i wszystkich innych rozwiązań, do tej pory produkowanych na świecie, jest ich wzajemna niekompatybilność. Klient, kupując modem, skazany jest tylko na usługi konkretnej sieci i wybranej firmy. Choć do budowy ich używane są układy często tych samych producentów, różnice polegają na oddzielnych opracowaniach protokołów transmisji. Dobrze, że po 1998 roku większość firm telekomunikacyjnych, które zamierzają stać się liczącymi na rynku, zostanie zmuszona do dostosowania do systemów MCNS i norm DOCSIS.

Analiza kosztów wykonania wykazała, że przy 60 użytkownikach sieci i ustaleniu abonamentu w wysokości 80 zł miesięcznie, inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. W obrębie abonamentu użytkownik otrzymuje następujące usługi: pocztę elektroniczną, dostęp do list dyskusyjnych, własną zarejestrowaną domenę i adres sieciowy, 24-godzinne połączenie, miejsce na dysku od 10 do 30 MB do wykorzystania czy to na FTP, czy WWW, oraz możliwość korzystania z wewnątrzosiedlowej sieci poprzez otoczenie sieciowe. Dużym obciążeniem dla polskich abonentów jest koszt modemu po narzutach i uwzględnieniu podatku VAT oraz kosztów zakupu karty sieciowej Ethernet 10BaseT (1800-2000 zł).

Serwer w stacji czołowej i jego oprogramowanie

Jako serwer służy komputer PC o wymaganiach minimalnych Pentium 166-200 MHz lub lepszy, HDD 2 000 MB, FDD 1,44 MB, CD ROM 4x, 32MB EDO RAM, systemem operacyjny MS Windows NT 4.0 Serwer. Oprogramowanie sterujące mostu kablowego i oprogramowanie billingujące ruch w sieci dostarczone jest z systemem. Serwer wyposażony jest w dwie karty Ethernet 10BaseT, służące jako interfejs połączenia serwera: z jednej strony z Internetem lub inną siecią zewnętrzną, z drugiej strony do połączenia z mostem sieci kablowej. Jako router w sieci modelowej zastosowano Router Cisco 1601 do transmisji synchronicznej. Abonent rozpoznawany jest w sieci po unikalnym dla każdej karty Ethernet numerze MAC. Na tej podstawie działa również oprogramowanie billingujące. Każdy abonent w sieci podłączonej do Internetu ma przydzielony stały numer IP.

NOWA JAKOŚĆ: TV - LAN

System firmy NetGame przekształca istniejącą sieć TVK w wirtualną informatyczną sieć lokalną (LAN) bez ujemnego wpływu na jakość dostarczanego sygnału telewizyjnego. Użytkownicy sieci kablowej mają zapewniony szybki dostęp do Internetu i innych dostępnych usług, które dostarcza ta Sieć (poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, internetowe telefony, systemy do plotkowania, IRC, FTP, Telnet itd.). Sposób łączności, szybkość i jakość wielokrotnie przewyższa parametry, jakie można osiągnąć w modemowych połączeniach telefonicznych, natomiast koszt eksploatacji jest wielokrotnie niższy. Czas połączenia w sieci jest nie limitowany. Taki sposób podłączenia abonenta do sieci nazywamy: POŁĄCZENIEM PERMANENTNYM. Komputery abonentów Sieci mają na stałe przydzielony unikalny adres protokołu sieciowego (IP). Pozwala to uruchomić na ich sprzęcie własne usługi (HTTP czy FTP). Połączenie permanentne daje użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania integracji z Internetem, oferowaną przez nowe systemy operacyjne oraz oprogramowanie.

Transmisja cyfrowa - oprócz zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznych i Internetu, po zastosowaniu odpowiednich czujników dołączonych do modemów kablowych - umożliwi zdalne zbieranie danych o stanie urządzeń komunalnych na osiedlach mieszkaniowych, wykorzystaniu ciepła, gazu, wody, stanie bezpieczeństwa, alarmowaniu służb ratunkowych.

W stacji czołowej postawiony jest serwer (PC) połączony poprzez router (np. Cisco) i modemy z najbliższym dostawcą Internetu. Od strony sieci LAN transmisją kieruje most telewizji kablowej. Do transmisji danych stacja czołowa-klient (DOWN) wykorzystywana jest dowolnie wybrana częstotliwość w granicach 50-750 (900) MHz, zajmująca pasmo o szerokości standardowego kanału telewizyjnego (8 MHz) z tym, że pojedynczy most kablowy zajmuje przy modulacji QPSK pasmo od 2 do 8 MHz. Do transmisji klient-stacja czołowa (UP) jest wykorzystywane pasmo o szerokości 2 MHz, w standardowym paśmie kanału zwrotnego TVK o częstotliwości dowolnie lub automatycznie wybranej z zakresu 5-40 MHz. W przypadku, gdy zakłócenia w paśmie uniemożliwią bezbłędne przesłanie danych, automatyka wyboru częstotliwości ma za zadanie przełączyć cały system na inną wybraną częstotliwość kanału zwrotnego. O przełączeniu częstotliwości wszystkie pracujące w sieci modemy są natychmiast powiadamiane.

Widok panelu sterującego modemu abonenckiego w systemie Windows 95. Nastawy umożliwiają wybór nośnej transmisji i testowanie jakości połączenia, są one wymagane tylko przy instalacji. W czasie użytkowania panel służy jedynie do celów informacyjno- testujących.

Modem abonencki jest przyłączony do sieci poprzez kabel koncentryczny do zwrotnicy odgałęźnej włączonej w szereg na kablu koncentrycznym przed gniazdem abonenckim. Sygnał wysokiej częstotliwości doprowadzony jest za pomocą kabla koncentrycznego do złącza typu "F", znajdującego się na tylnym panelu modemu, na którym znajdują się również dwa gniazda RJ45 (Ethernet) - jedno do połączenia z kartą sieciową komputera,, drugie to gniazdo HUB. Na ściance tylnej jest również gniazdo zasilacza i wyłącznik zasilania. W narożnej części modemu są trzy diody LED, wskazujące stan modemu (zasilanie, nadawanie, odbiór). Stan modemu i statystyki można obejrzeć po wywołaniu programu, którego panel sterujący widoczny jest na rysunku.

Od autora:

Pod adresemhttp://catv.retsat1.com.pl/wojarsoft/ktv.htm (red. strona zamieszczona na dysku Cybera) uruchomiłem stronę informacyjną "Internet w Telewizji Kablowej", prowadzę tam również stronę pytań i odpowiedzi (FAQ). Zainteresowanie jest ogromne, większość powtarzających się pytań to: "Kiedy u nas?". Znając z doświadczenia atmosferę zebrań użytkowników np. telewizji kablowej, z niepokojem oczekiwałem wrażeń użytkowników korzystających z sieci. Pierwsze zebranie użytkowników odbyło się i... rozwiało moje obawy. Takiej atmosfery zadowolenia i jednomyślności życzyłby sobie niejeden zespół. Powstała między innymi aktywna grupa miłośników gier sieciowych. Życzę też wszystkim entuzjastom surfowania w Internecie, aby jak najszybciej mieli możliwość korzystania z permanentnego połączenia poprzez sieć telewizji kablowej.