Internet i transmisja danych wypierają usługi głosowe

52,5 mld euro wyniesie szacunkowa wartość rynku usług telekomunikacyjnych w regionie CEE (Central and Eastern Europe) pod koniec 2010 r. Według analityków grupy badawczej PMR dużą część tej kwoty będzie pochodziła z usług pozagłosowych (SMSy, MMSy, multimedialne usługi dodane, dostęp do internetu), z postępującą marginalizacją przychodów z opłat za tradycyjne rozmowy. Główną siłą napędową rynku telekomunikacyjnego na obszarze CEE będzie Rosja.

PMR zawęża region CEE do takich krajów, jak: Rosja, Polska, Czechy i Węgry. Według tez zamieszczonych w raporcie "Telecoms market in Central and Eastern Europe 2007. Development forecast 2007-2010" wartość rynku telekomunikacyjnego w analizowanym obszarze sięgnęła w bieżącym roku 38,8 mld euro. Jak twierdzą specjaliści PMR w ciągu czterech lat zwiększy się ona o kolejne 13,7 mld euro, przy rocznym wzroście na poziomie blisko 8 proc. Przewidywane wskaźniki są większe niż te szacowane dla krajów Europy Zachodniej.

Udziały poszczególnych krajów CEE (mld euro) na rynku usług pozagłosowych w telefonii komórkowej

Udziały poszczególnych krajów CEE (mld euro) na rynku usług pozagłosowych w telefonii komórkowej

Największa dynamika wzrostu wartości rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2007-2010 nastąpi w Rosji (11 proc. rocznie). W pozostałych krajach będzie ona oscylować wokół 4-6 proc. W najbliższych latach nastąpi zdecydowane przekierowanie źródeł przychodów operatorów od tradycyjnych usług głosowych do pozagłosowych (internet, transmisja danych). W ubiegłym roku wartość takich usług w regionie CEE wyniosła 3,8 mld euro (o 34 proc. więcej niż w 2005 r.) i była napędzana przede wszystkim przez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych i multimedialnych (SMSy, MMSy).

Region CEE to także dynamiczny wzrost linii szerokopasmowych wykorzystujących technologię ADSL (zgodnie z tendencjami światowymi) i łączy telewizji kablowych. W odróżnieniu od państw Europy Zachodniej na badanym obszarze wciąż niewielka liczba osób korzysta z telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G). Dane odnoszące się do 2006 r. mówią o ok. 550 tys. osób z regionu CEE, które łączyły się za pomocą technologii UMTS. Brak większego zainteresowania 3G specjaliści tłumaczą m.in. wysokim kosztem zakupu odpowiednich telefonów.

Penetracja internetu szerokopasmowego w regionie CEE

Penetracja internetu szerokopasmowego w regionie CEE

Najbardziej nasyconym (nie oznacza to jednak braku popytu) rynkiem telefonii komórkowej regionu CEE są Czechy. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja (o 13 p. procentowych mniejsza sprzedaż kart SIM niż u naszych południowych sąsiadów). Kolejne miejsca zajęły, porównywalne pod tym względem, Polska i Węgry.


Zobacz również