Internet ma już 35 lat!

Aż trudno uwierzyć, ale mija już 35 lat od momentu, gdy na kalifornijskim uniwersytecie UCLA, grupa naukowców połączyła ze sobą komputery, testując nowy sposób wymiany danych i kładąc podwaliny pod Internet. Po wielu latach, również Polska doczekała się połączenia ze światową Siecią. Stało się to także we wrześniu, lecz dopiero w 1991 roku.

Przez 35 lat swojego istnienia, Internet rozrósł się do ogólnodostępnej, rozbudowanej, światowej kopalni wiedzy. Wraz z rozwojem technologii stał się jednym z głównych środków komunikacji pomiędzy ludźmi oddalonymi od siebie o dziesiątki tysięcy kilometrów. W tym czasie, niejednokrotnie ujawniał również swoją ciemną stronę, pełną wirusów, robaków internetowych i czyhających w Sieci napastników. Początków Internetu nalezy szukać w sieci ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), która w 1969 roku składała się zaledwie z 4 komputerów rozmieszczonych w nastepujących ośrodkach: University of California Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara (UCSB) oraz University of Utah.

Na Internet w Polsce przyszło nam czekać aż do września 1991 roku. Wtedy to oficjalnie, nasz kraj uzyskał połączenie ze światową siecią. Zapewne wielu doświadczonych internautów pamięta takie wydarzenia, jak pierwsza wymiana poczty elektronicznej (polecamy wywiad z Rafałem Pietrzakiem - autorem pierwszego e-maila wysłanego z Polski), uruchomienie przez TP SA dostępu do Internetu, czy powstawanie kolejnych portali. Z okazji rocznicy 10-lecia polskiego Internetu pytaliśmy użytkowników o najważniejsze ich zdaniem wydarzenia, które miały wpływ na powstanie i rozwój polskiej sieci. A oto jak wtedy przedstawiała się wtedy Złota 10:

1. Podłączenie Polski do Internetu (wrzesień 1991 r.)

2. Pierwsza wymiana poczty elektronicznej pomiędzy Polską a Kopenhagą (17 sierpnia 1991 r.)

3. Uruchomienie przez TP SA bezabonamentowego dostępu do Internetu przez numer 0,202122 (kwiecień 1996 r.)

Zobacz również:

4. Powstanie NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - 1993 r.)

5. Udostępnienie darmowych kont e-mail (Polbox - grudzień 1996 r.)

6. Stworzenie ogólnopolskiej pakietowej sieci szkieletowej TP SA pod nazwą Polpak (1992) i Polpak-T (1995 r.)

7. Powstanie Międzyuczelnianej Sieci Komputerowej, obejmującej Gliwice, Warszawę i Wrocław (1981 - 1983 r.)

8. "Internet dla szkół" - program podłączania szkół do Internetu (od 1994 r.)

9. Powstanie portalu Onet.pl (czerwiec 1996 r.)

10. Wprowadzenie SDI do oferty TP SA (listopad 1999 r.)

A jak wygląda obecnie kondycja polskiego Internetu i jakie wydarzenia mają największy wpływ na jego rozwój? Zachęcamy do dyskusji.