Internet motorem rozwoju

Światowe Forum Ekonomiczne przedstawia propozycje usunięcia przeszkód w dostępie do nowych technologii.

Członkowie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) zaprezentowali japońskiemu premierowi Yoshiro Mori sugestie dotyczące sposobów zniwelowania pogłębiających się różnic w dostępie do najnowszych technologii między państwami rozwijającymi się a światowymi potęgami gospodarczymi. Na Okinawie trwa spotkanie grupy G8 (siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji). Najważniejszymi tematami rozmów przywódców państw jest rozwój e-commerce oraz oddłużenie najbiedniejszych krajów Trzeciego Świata.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego, którego członkami są m.in. szefowie największych światowych koncernów, przedstawia dysproporcje w możliwościach korzystania z najnowszych technologii przez poszczególne kraje oraz propozycje rozwiązania tego problemu. Członkowie Forum podkreślają, że rozpowszechnianie najnowszych technologii przy jednoczesnym zwiększaniu dostępności edukacji może znacznie przyspieszyć rozwój biedniejszych państw. Ich zdaniem, międzynarodowe organizacje społeczne i charytatywne powinny się włączyć tych działań. Z kolei zdaniem ekspertów, ważne jest również, by kraje rozwijające się prowadziły taką politykę, która doprowadzi do rozwoju telekomunikacji, infrastruktury internetowej oraz wprowadzania e-commerce.


Zobacz również