Internet napędza media

Według ekspertów z PricewaterhouseCoopers do roku 2005 globalny przemysł rozrywki i mediów osiągnie wartość 1,2 bln USD. Niebagatelny wpływ na rozwój tej branży będzie miał, według PwC, Internet.

Według raportu, opracowanego przez PricewaterhouseCoopers - największą na świecie organizację doradczą - globalny sektor rozrywki i mediów osiągnie w roku 2005 wartość 1,2 bln USD. Tempo wzrostu w sektorze wyniesie w tym czasie ok. 7,2%. Eksperci uważają, że znaczący udział w wypracowaniu prognozowanych obrotów będzie miał Internet, który mimo niedawnego spadku wartości rynku sektora IT, stanie się w kolejnych latach bardzo popularnym medium. Raport przewiduje, że w ciągu 5 lat wydatki na reklamę internetową i dostęp do Internetu wzrosną na świecie z 40 mld w roku 2000 do 90 mld USD w 2005 r.

"Internet odgrywa obecnie kluczową rolę w modelu działalności praktycznie każdego segmentu branży rozrywki i mediów. Podobnie jak w każdym nowym modelu dystrybucji istnieją turbulencje. Wierzymy jednak, że Internet w znacznym stopniu wpłynie na tę branżę - w szczególności jako medium dystrybucji, biorąc pod uwagę zwiększającą się szerokopasmową i bezprzewodową łączność z siecią. Internetowa dystrybucja treści pozostanie najważniejszym motorem rozwoju, budując możliwości we wszystkich segmentach branży rozrywki i mediów, która z kolei jest kluczowym elementem globalnej gospodarki" - stwierdził Kevin Carton, globalny lider Pionu Rozrywki i Mediów PricewaterhouseCoopers.


Zobacz również