Internet od Onetu

Po zakończeniu prób technicznych Grupa Onet i Energis podpisały zapowiadaną umowę dotyczącą świadczenia usług dostępu do Internetu.

Onet wykorzystując infrastrukturę operatora będzie świadczył takie usługi jako VISP ( Virtual ISP). Spółki uruchomią w tym celu specjalny numer dostępowy.

Zawarta umowa ma obowiązywać przez 5 lat. Zyski z oferowanych przez portal usług będą dzielone pomiędzy Onet i Energis. Jak dotychczas spółki nie podały prognoz zakładanych przychodów ze wspólnej usługi.


Zobacz również