Internet powrócił do Libii

Powstańcy walczący z dyktaturą Muammara Kaddafiego, są coraz bliżej zwycięstwa. Dzięki opanowaniu wielu punktów Trypolisu, przywrócono Internet w kraju. Libijczycy pozostawali bez Sieci przez ponad pół roku.

Libia została odcięta od sieci przez reżim Kaddafiego na początku lutego. Miało to na celu utrudnić rebeliantom wzajemne porozumiewanie się. Partyzanci konsekwentnie walczyli o odblokowanie Internetu. W kwietniu powołali do życia mobilną sieć - Libyana Al Hurra (Wolna Libia), która działała we wschodnim regionie kraju. Dzięki przejęciu Libyana Mobile Phone oraz Libyan Telecom and Technology, Internet mógł zostać przywrócony w całej Libii. Dotychczas kontrolę nad państwowymi spółkami sprawowały siły wierne dyktatorowi.

Muammar Kaddafi

Muammar Kaddafi

Wiadomości o przywróceniu Internetu w Libii, szybko rozprzestrzeniły się dzięki Twitterowi. Serwis ten od początku pełni niebagatelną rolę w komunikacji pomiędzy rebeliantami.