Internet przez radio

Firma Sprint, amerykański potentat usług internetowych, rozpoczęła oferowanie bezprzewodowego dostępu do seci za pomocą stałych łączy radiowych.

Sprint rozpoczęła sprzedaż usług dostępu do Internetu poprzez szerokopasmowe łącza radiowe. Za kwotę 40 USD miesięcznie użytkownicy otrzymują połączenie o przepustowości 1,5 Mb/s, czyli około 60 razy szybsze niż przy standardowych łączach typu dial-up. Na dachu domu lub biura montuje się dwa urządzenia - nadajnik i odbiornik - wielkości mniej więcej połowy konwencjonalnej anteny satelitarnej. Radiowe połączenie z Internetem odbywa się za pomocą wieży transmisyjnej firmy Sprint (zasięg ponad 50 km).

Obecnie usługa dostępna jest w San Francisco, Tucson, San Jose oraz Colorado Springs. Prezes Sprint, Tim Sutton, zapowiedział, iż w ciągu dwóch lat radiowe łącza będą obejmować ponad 60% terytorium Stanów Zjednoczonych. Opłata za zainstalowanie systemu wynosi 299 USD lub 99 USD w przypadku podpisania umowy na 2 lata.

"Skupimy się na regionach, gdzie dostęp kablowy i DSL jest utrudniony. Będą to zarówno tereny słabo zaludnione, jak i centra wielkich miast, w których często nie ma już miejsca na ułożenie nowego okablowania" - dodaje Sutton.


Zobacz również