Internet remontowany na siłę przez MSWiA

Skoro przyszłością Internetu i zastosowaniu IPv6 zajęli się w Polsce policjanci i strażacy, to być może rynek będzie zmuszony przyśpieszyć...

Zainteresowanie IPv6 służb policyjnych wydaje się naturalne, ponieważ lepsza rozpoznawalność urządzeń ułatwi kontrolę.

W ubiegłym tygodniu do MSWiA zaproszono kilku operatorów telekomunikacyjnych, aby - przy udziale przedstawicieli podległych służb siłowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu - porozmawiać na temat wdrażania w Polsce protokołu internetowego IPv6. Sami zapraszający musieli poczuć pewną egzotykę tej tematyki w tym miejscu, ponieważ komunikat prasowy już w pierwszym zdaniu podkreśla, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma pełnić w tej sprawie wiodącą rolę na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów. Tymczasem za techniczną standaryzację w telekomunikacji odpowiada formalnie Minister Infrastruktury, korzystając również z kompetencji regulacyjnych i zaplecza technicznego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podobne spotkanie, czy też raczej debata odbyła się w UKE w marcu br. Wówczas Minister Infrastruktury miał okazję prezentować polskie stanowisko w sprawie IPv6 w Komisji Europejskiej. Jednak przedstawiciele regulatora nie znaleźli się na spotkaniu organizowanym w MSWiA. Można by się zatem zastanawiać, czy nie dokonuje się w sprawach polityki telekomunikacyjnej w rządzie przewrót kompetencyjny, chociaż wykorzystanie Policji i Państwowej Straży Pożarnej do rozwiązywania problemów na rynku, to być może dla niektórych perspektywa kusząca.

Więcej na Computerworld.pl.