Internet w UPC - teraz z szybkością 30 Mb/s

Spółka UPC Polska wprowadziła zmiany w ofercie szerokopasmowego dostępu do Sieci. Z dniem 15 kwietnia przepustowość świadczonej przez firmę usługi Internet Ultra zostaje zwiększona z 20 do 30 megabitów na sekundę (do klienta). Wzrośnie również nominalna szybkość połączeń z Internetem w pozostałych usługach dostępowych UPC: Student, Sprint i Turbo.

Przepustowość usługi Student wzrasta dwukrotnie, z 512 kb/s do 1 Mb/s. W usłudze Internet Sprint zostanie ona zwiększona z 2 do 5 Mb/s, zaś w wypadku Internet Turbo mamy do czynienia (podobnie jak w usłudze Ultra) z 50-procentowym przyspieszeniem: z 10 do 15 Mb/s. Szybkość wysyłania plików pozostaje niezmieniona z jednym wyjątkiem - w Internet Sprint upload zostanie przyspieszony do 512 kb/s (z dotychczasowych 384 kb/s).

Internet w UPC - teraz z szybkością 30 Mb/s

Nowe parametry usług dostępu do Internetu świadczonych przez UPC

Żadna z usług nie jest ograniczona limitem pobierania danych. Operator zwraca również uwagę na fakt, że użytkownicy poszczególnych pakietów dostępowych będą mogli podłączać do Internetu większą liczbę komputerów (w Sprincie - 3, w Turbo - 5).

Obecni klienci UPC, którzy zawarli umowy na czas nieokreślony, mogą cieszyć się usługami o poprawionych parametrach po złożeniu stosownego wniosku. W wypadku umowy na czas określony użytkownik musi dokupić dodatkową usługę.

Z usług UPC Polska korzysta obecnie ok. 400 tys. abonentów internetowych.

Więcej informacji: UPC