Internet w kiosku

Z inicjatywy wiceprezydenta Gore'a w amerykańskich urzędach, bibliotekach oraz innych miejscach publicznych będą instalowane kioski internetowe.

Założona przez wiceprezydenta Ala Gore organizacja National Partnership for Reinventing Government oraz firma Urban Cool Network planują rozmieszczenie 3,5 tys. interaktywnych stanowisk dostępowych do Internetu dla osób mających utrudniony kontakt z siecią. Kioski będą oferować dostęp do serwisów rządowych i umożliwią m.in. wypełnianie dokumentów w rodzaju wniosków paszportowych, sporządzanie kopii certyfikatów urodzin, przygotowywanie formularzy podatkowych itp. Udostępnią także informacje o organizacjach rządowych oraz bazę adresów urzędów pocztowych czy wojskowych punktów werbunkowych. Urządzenia będą wyposażone w kalkulator ułatwiający wykonywanie niezbędnych obliczeń wymaganych przy dokonywaniu różnych urzędowych operacji finansowych.

Połączone poprzez szerokopasmowe łącza, internetowe kioski zapewnią także łączność z portalem www.urbancool.com, oferującym m.in. darmowe konta e-mail. Stanowiska dostępowe, sponsorowane przez Urban Cool Network, pojawią się w ciągu najbliższych 18 miesięcy w bibliotekach, urzędach i innych miejscach publicznych.


Zobacz również