Internet w małych firmach

Z badań Demoskopu wynika, że Internet wykorzystuje w swej działalności jedynie 20% firm.

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw ogłosiła wyniki pierwszych w Polsce badań nt. wykorzystania Internetu w małych firmach. Badania przeprowadził Demoskop na przełomie października i listopada br. Celem badania było uzyskanie informacji o stopniu wykorzystania Internetu przez małe przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej oraz określenie, jakie są wyobrażenia i przekonania przedsiębiorców na temat Internetu. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie firm zatrudniających 1-49 pracowników.

Z badań Demoskopu wynika, że jedynie 20% firm wykorzystuje w swej działalności Internet. Pozytywnym aspektem jest za to dynamika wzrostu dostępności do sieci - dwie trzecie firm korzysta z Internetu krócej niż półtora roku. Wśród firm, które zaczynają swoją przygodę z siecią, coraz więcej jest przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby z wykształceniem średnim, co świadczyć może według przedstawicieli Demoskopu o rzeczywistym upowszechnieniu się tej formy komunikacji. Wyniki pokazują, że Internet służy małym firmom przede wszystkim do zdobywania informacji ze stron WWW (86%), komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej (69%). Jednocześnie jedynie 43% firm dysponuje własną stroną WWW.

Firmy rzadko korzystają z możliwości zakupów online oraz usług bankowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest obawa przed ryzykiem finansowym, związanym z tego typu transakcjami. Istotną barierą utrudniającą podjęcie decyzji w udostępnieniu Internetu firmie jest niedostateczna wiedza na temat jego zastosowań. Przedstawiciele prawie 60% firm nie posiadających dostępu do Internetu uważają, że jest on przydatny raczej w dużych firmach, a co za tym idzie nie widzą potrzeby wykorzystywania Internetu w działalności swojej firmy. Wbrew powszechnym opiniom większość firm posiadających komputery bez dostępu do Internetu nie sprzeciwia się jednak "nakazowej" formie wprowadzenia obowiązku sprawozdawczości elektronicznej do ZUS, izb skarbowych czy GUS.