Internet w szczerym polu, czyli jak skonfigurować modem w komórce

Krok 4.

Internet w szczerym polu, czyli jak skonfigurować modem w komórce

Kliknij dwukrotnie w ikonkę BT obok zegarka i wybierz przycisk "Dodaj". Uruchom też Bluetooth w telefonie. Zaznacz opcję "Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia", kliknij "Dalej" i... odczekaj chwilę. Po kilkunastu sekundach komputer powinien wykryć znajdujący się okolicy sprzęt.

Krok 5.

Internet w szczerym polu, czyli jak skonfigurować modem w komórce

Po następnym "Dalej" Windows zaproponuje ci transmisję z użyciem klucza dostępu (opcja "Wybierz dla mnie klucz dostępu") - jeśli to tylko możliwe, skorzystaj z niego. Na ekranie telefonu powinna wyświetlić się informacja o sprzęcie chcącym zrealizować z nim połączenie oraz prośba o wpisanie klucza dostępu. Przepisz to, co zaproponował ci Windows.