Internet wojewódzki

Global eMarketing zbadał stopień wykorzystania Internetu w poszczególnych województwach. Najlepiej pod względem penetracji Internetu mierzonej specjalnym wskaźnikiem, wypadły województwa mazowieckie i dolnośląskie.

Do zbadania geograficznego rozkładu "nasycenia interentowego", firma posłużyła się specjalnie stworzonym Indeksem Penetracji Internetu. Wartość indeksu buduje się poprzez zestawienie odsetka użytkowników Internetu z danego województwa w ogólnej liczby internautów w kraju z odsetkiem mieszkańców tego województwa w całej dorosłej populacji Polski. W stworzeniu IPI firma posłużyła się danymi z systemu Gemius oraz Biuletyny Statystycznego GUS.

Najwyższy IPI odnotowano w województwie mazowieckim - 151%. Oznacza to, że "nasycenie internautami" w mazowieckim jest największe w kraju. Duża liczba użytkowników Internetu zamieszkuje także woj. dolnośląskie, dla którego IPI wynosi 137%. Trzy kolejne w takim rankingu województwa mają zbliżoną do siebie wartość wskaźnika: pomorskie - 107%, wielkopolskie - 106% oraz śląskie - 103%. Pozostałe województwa mają wartość IPI poniżej 100%.

Najmniejszy zakres wykorzystania sieci odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim i świętokrzyskim. IPI dla tych województw wynosi odpowiednio: 69%, 65% i 47%.