Internet z kanału

Po nieudanych próbach uruchomienia dostępu do internetu przez gniazdko elektryczne w Krakowie trwają prace nad rozszerzeniem infrastruktury dostępowej, wykorzystując do tego miejskie kanały. W ten sposób powstać ma rozległa sieć konkurencyjna dla TP SA.

Informację podajemy za Interią.pl. W rozległej na 130 km sieci krakowskich kanałów położone mają być kable, które umożliwią setkom mieszkaców szerokopasmowy dostęp do internetu. Pomysł może początkowo wydawać się nieprawdopodobny, jednakże już powstały pierwsze fragmenty sieci.

W tej chwili z dostarczanego w taki sposób internetu korzysta krakowska policja. Sieć w miejskich kanałach położyła spółka Telekan, wykorzystując odporne na wodę kable wyprodukowane przez Telefonikę.

Kraków wystąpił o dotację na rozbudowę sieci do Unii Europejskiej. Dzięki zdobytym funduszom możliwe ma być położenie kabli na terenie całego miasta.