Internet zamiast nauczyciela

Znajomość języków obcych jest współcześnie koniecznością. Powstaje coraz więcej szkół językowych, oferujących także naukę przez internet. Czy jednak jest ona efektywna? Jakie są zalety, a jakie wady poznawania języków w systemie online?

Nauka języka obcego nie musi być jedynie nudnym przerabianiem poszczególnych rozdziałów z podręcznika. W dobie rosnącej popularności e-learningu coraz więcej szkół językowych oferuje kursy nauki języków online lub kursy stacjonarne wspierane e-learningiem. Dzięki temu poszczególne lekcje są ciekawsze, a sama nauka jest bardziej wydajna.

Oferty nauki języków online

Poszukując kursu językowego online, warto zastanowić się nad stylem nauki języka obcego i poszukać oferty, która zaspokoi nasze oczekiwania. Przygotowane przez nas zestawienie przedstawia porównanie ofert 9 szkół językowych. Aż 7 z nich proponuje lekcje demo, dzięki którym potencjalny uczeń może zapoznać się z podstawowymi funkcjami systemu, dodatkowymi korzyściami nauki języka online oraz rozwiązać przykładowe ćwiczenia.

Znaczna większość szkół oferuje naukę języka angielskiego, jednak w ofercie znaleźć można także języki słowiańskie, np. czeski, białoruski, czy też bardziej "egzotyczne", np. flamandzki. Wybierając się na kurs mniej popularnego języka, zwykle należy liczyć się z brakiem możliwości nauki z native speakerem. Nie wszystkie szkoły proponujące naukę angielskiego oferują konwersacje bądź wsparcie nauczyciela online - czasem umożliwiają jedynie odsłuchy wcześniej nagranych słów lub fragmentów tekstów. Z kolei te, w których podczas kursu uczestnicy mogą zapisywać się na konwersacje z native speakerem, często proponują tego typu zajęcia przez całą dobę (nauczyciele są dostępni w innych krajach, a różnice w porze dnia wynikające z odmiennych stref czasowych sprawiają, że przynajmniej jeden prowadzący dostępny jest praktycznie zawsze). Możliwość skorzystania ze wszystkich funkcjonalności kursu, niezależnie od pory dnia czy nocy, łącznie z rozmowami z lektorami i native speakerami, to z pewnością ogromna zaleta nauki języków online. Umożliwia to także wykonywanie ćwiczeń w dowolnej kolejności, z dowolnego miejsca na świecie mającego dostęp do internetu, dzięki czemu uczestnik kursu sam organizuje własne lekcje.

Dla osób preferujących naukę samodzielną, wspieraną sesjami z nauczycielem, najlepszym wyborem wydają się kursy stacjonarne uzupełniane nauką online lub kursy internetowe z ustalonymi na początku terminami zajęć z lektorem. Tego typu lekcje oferuje Empik School. Każdy kurs składa się z zajęć z lektorem (tzw. Group Classes) oraz zajęć indywidualnych (tzw. Individual Classes). Zajęcia z lektorem odbywają się regularnie, dwa razy w tygodniu o stałej porze, zawsze w tej samej grupie. Ponadto uczestnik realizuje zajęcia indywidualne, wykonując zestawy ćwiczeń interaktywnych, które wysyłane są przez system po zakończeniu lekcji z lektorem. Każdy kurs rozpoczyna się od zajęć wprowadzających First Class, a kończy na tzw. Feedback Class. Pierwsze zajęcia mają na celu zapoznanie nas ze wszystkimi funkcjami platformy edukacyjnej, materiałami, testami, a także lektorem i pozostałymi słuchaczami z grupy. Podczas Feedback Class lektor podsumowuje postępy każdego słuchacza oraz omawia końcowy egzamin i jego wyniki.

>  Lekcja demo szkoły Berlizt

> Lekcja demo szkoły Berlizt

Kursy stacjonarne wspierane rozwiązaniami e-learningowymi oferują także Profi-Lingua oraz Archibald. Profi-Lingua uczestnikom stacjonarnych kursów proponuje bezpłatnie e-Akademię, zawierającą dodatkowe ćwiczenia do poszczególnych modułów, oraz forum dyskusyjne. Ponadto słuchacze mają dostęp do e-Sekretariatu.

Natomiast Archibald oferuje 3 pakiety nauki online: Web-Pack, Study Pack oraz e-Course. Dwa pierwsze dostępne są za wymianę tzw. Talentów, czyli punktów otrzymywanych po zapisaniu się na kurs (ale można je także zakupić, nie będąc słuchaczem szkoły). W ramach Web-Pack użytkownik może wybrać ćwiczenie według zagadnienia albo podręcznika, z którego korzysta na zajęciach. Study Pack to program 245 interaktywnych ćwiczeń dostępnych na trzech poziomach (od Pre-Intermidiate do Upper-Intermidiate). Szkoła oferuje też bezpłatne, e-mailowe, interaktywne lekcje angielskiego na różnych poziomach zaawansowania w ramach e-Course. Użytkownik co tydzień otrzymuje, na wskazany adres e-mail, lekcję zawierającą nowe słownictwo i gramatykę oraz ćwiczenie, które może wykonać dowolną liczbę razy w okresie 2 tygodni od otrzymania e-maila.

Kursy online to także oferta dla tych, którzy poszukują korepetycji bez wychodzenia z domu. Usługi te spotykane są jednak dość rzadko. W naszym zestawieniu, na 9 przeanalizowanych szkół jedynie 2 umożliwiają korepetycje przez internet.

Czy to się opłaca?

Koszty zajęć językowych online są zróżnicowane, w zależności od rodzaju języka oraz typu kursu. Droższa jest zwykle nauka języków mniej popularnych (np. japońskiego, flamandzkiego) oraz kursy specjalistyczne i biznesowe. Więcej zapłacimy, wybierając opcję samodzielnej nauki połączonej z lekcjami z lektorem. Cena pojedynczej lekcji waha się od 45 zł do 70 zł za 45 minut nauki. Pakiet rocznych lekcji indywidualnych rozszerzonych o zajęcia z lektorem kosztuje ponad 4 tys. zł. Niektóre szkoły oferują też bezpłatne uzupełnienie kursów stacjonarnych zajęciami online, które mają na celu wsparcie tradycyjnych zajęć i poprawę postępów w nauce.

Nie należy zapominać także o wymaganiach sprzętowych, pozwalających na uczestnictwo w nauce języka online. Oczywiście, niezbędne są: komputer z szybkim łączem internetowym, e-mail i Skype. Podczas konwersacji przydatne będą też słuchawki i mikrofon. Niektóre szkoły językowe oferują również aplikacje na urządzenia wyposażone w system iOS lub Android. Jest to ogromna zaleta dla osób ceniących sobie mobilność. W dowolnym momencie mogą oni bowiem skorzystać z translatora, odsłuchów słów czy nawet większych fragmentów tekstu w wybranym przez siebie języku.

Lekcja demo kursu eschool dostępna w wersji Business English i General English

Lekcja demo kursu eschool dostępna w wersji Business English i General English

Bez wątpienia internetowe kursy językowe oferują więcej atrakcyjnych metod nauki niż tradycyjne kursy stacjonarne. Dają też szansę kontaktu ze słuchaczami z całego świata podczas konwersacji z native speakerem oraz dzięki uczestnictwu w międzynarodowych forach i czatach. Z drugiej strony, dla osób mniej zmotywowanych lub mających trudności z organizacją pracy mogą okazać się nieefektywne, jeśli użytkownik sporadycznie korzysta z e-platformy edukacyjnej.

Zalety i wady kursów językowych online

Zalety

- komfort pracy w domu, a co za tym idzie, często też wyższa efektywność nauki

- brak stresu związanego z dojazdami na zajęcia stacjonarne

- elastyczność terminów - nauka w dowolnym momencie

- wakacje/delegacje/święta nie są przeszkodą, by regularnie odbywać zajęcia - warunkiem jest dostęp do internetu

- możliwość doboru lektorów z całego świata (jeśli w ofercie szkoły znajdują się lekcje z native speakerem) i korzystania z ich usług o każdej porze dnia

- dodatkowe funkcje interaktywne: translatory, czaty, odsłuchy, nagrywanie własnych wypowiedzi, nagrywanie zajęć, czytanie magazynów czy treści dostosowanych do konkretnego poziomu

- możliwość samodzielnego kreowania lekcji - wykonywania ćwiczeń we własnym tempie czy kolejności, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego stylu uczenia się

- rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie)

- otrzymywanie szczegółowych raportów z postępów w nauce

- łatwiejszy dostęp do materiałów dydaktycznych

- ćwiczenie wymowy dzięki programom rozpoznawania mowy oraz przykładowym nagraniom

- unikanie stresu związanego z publicznymi wypowiedziami, ośmieszeniem się przed grupą niewłaściwą wymową itp.

Wady

- problemy sprzętowe - łącze internetowe, oprogramowanie komputera, sieć Wi-Fi

- organizacja pracy i motywacja - nieregularne korzystanie z kursu, o co trudniej w przypadku kursu stacjonarnego

- brak bezpośredniego dostępu do nauczyciela podczas trwania zajęć, który mógłby wyjaśnić czy wytłumaczyć kwestie niezrozumiałe dla uczestnika kursu