Internetowa przechowalnia

Digitalme - nowa usługa Novella umożliwia zarządzanie danymi identyfikującymi użytkownika w Internecie.

Bezpłatne usługi digitalme dostępne za pośrednictwem witryny www.digitalme.com pozwalają na wprowadzenie wszystkich informacji, które użytkownicy decydują się udostępniać przyjaciołom, partnerom i firmom zajmującym się e-biznesem. Dzięki przechowywaniu danych osobowych w bezpiecznym, prywatnym katalogu digitalme zapewni w przyszłości automatyczną rejestrację na stronach WWW i wyeliminuje konieczność zapamiętywania wielu haseł. Gdy tylko użytkownik digitalme postanowi zarejestrować się w nowym serwisie internetowym (np. podczas dokonywania zakupów online lub zakładania kolejnego konta e-mail), osobisty system proxy przechwyci odpowiednie formularze rejestracyjne, wypełni je automatycznie, podsunie użytkownikowi do sprawdzenia, a następnie samodzielnie wykona procedurę rejestracji.

Witryna digitalme.com zawiera też aktualizowaną na bieżąco książkę adresową, w której znajdą się informacje o kontaktach, przeznaczone dla użytkowników i innych członków społeczności digitalme. Wszyscy użytkownicy digitalme mają dostęp do swoich danych - m.in. preferencji osobistych i informacji o kontaktach - w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, niezależnie od wykorzystywanego komputera PC.

Digitalme to technologia typu "zero-byte", co oznacza, że do jej uaktywnienia nie jest konieczne pobieranie z sieci żadnego oprogramowania. Jest ona niezależna od rodzaju platformy i współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi sieciowymi systemami operacyjnymi, m.in. NetWare, Windows NT, Solaris i Linux.

Więcej informacji: www.digitalme.com