Internetowa stagnacja

Według raportu Internet 150, opracowanego przez PricewaterhouseCoopers, 30% europejskich dotcomów może zagrażać w najbliższym czasie wyczerpanie źródeł finansowania i upadek.

25% najefektywniejszych firm internetowych Starego Kontynentu utrzymało swoje pozycje pomiędzy styczniem a wrześniem 2001 r. tracąc w tym okresie jedynie ułamek swojej wartości.

Odsetek rentownych spółek zmniejszył się do 24% w pierwszej połowie 2001 r. z 38% z końca roku 2000. Zaś w tym samym czasie średnie wskaźniki płynności gotówkowej skróciły się do 11 miesięcy z 17 miesięcy. Kapitalizacja rynkowa spółek uwzględnionych w rankingu zmniejszyła się od czerwca 2000 r. do czerwca 2001 r. z 200 mld EUR do 54 mld EUR.

Światowa dekoniunktura gospodarcza przyczyniła się do osłabienia sprzedaży wśród spółek sektora B2B przez cztery kolejne kwartały. Średnia wartość wyniosła 10 mln EUR, wstrzymane zostały inwestycje w nowe technologie. Sprzedaż wśród spółek sektora B2C rosła i w II kw. 2001 r. osiągnęła średnią wartość 14 mln EUR, wartość ta w analogicznym okresie roku 2000 wynosiła 6 mln EUR. Według raportu wydatki konsumentów w sieci nadal wzrastają.

Zdaniem Kevina Ellisa, partnera w dziale PricewaterhouseCoopers Business Recovery: "Głównymi beneficjantami Internetu będą w przyszłości przedsięwzięcia hybrydowe, czyli spółki starej gospodarki posiadające internetowy kanał sprzedaży. Internetowe działy tych spółek już teraz stanowią 75% całej europejskiej branży internetowej.(...) Spółki czysto internetowe, które przetrwały falę upadków coraz bardziej przypominają tradycyjne przedsiębiorstwa, wykazując bardziej ostrożne ambicje rozwojowe, ograniczając wydatki i zwiększając rentowność".

Raport Internet 150 jest kwartalną analizą wskaźników płynności gotówkowej i cen akcji 150 najlepszych notowanych europejskich spółek internetowych, opracowywaną przez PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services we współpracy z Fletcher Advisory. Lista 150 spółek obejmuje firmy z centralą w Europie, których przynajmniej połowa przychodów pochodzi z działalności związanej z Internetem.