Internetowa transformacja zachowań klienta

Lutowy raport internetowy przygotowany przez Centrum Polityki Komunikacji w słynnym UCLA dowodzi, że w sposobie dokonywania przez Amerykanów zakupów zaszły zmiany. Zmiany pod wpływem kontaktu z Internetem.

Raport zatytułowany "Sondaż cyfrowej przyszłości" dowodzi, że liczba klientów , które czasem lub często po zakupie w "zwykłym" sklepie, kupują jeszcze w sklepie wirtualnym, wzrosła w 2002 roku do niemal 65%. Rok wcześniej takie "krzyżowe" zakupy czyniła tylko nieco ponad połowa e-klientów - 50,3%, a w 2000 roku - ok. 53%. Ponadto 70,9% e-klientów po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym kupowała w 2002 roku jeszcze w sklepie zwykłym.

Liczba osób, które ograniczyły - bardzo lub chociaż trochę - swoje zakupy w prawdziwych sklepach ze względu na swoje zakupy poprzez Sieć wzrosła z 52,6% w 2001 do 65,6% w 2002 roku.

Jednocześnie zmniejszył się w ogóle odsetek użytkowników Internetu, którzy kupowali on-line: z 50,9% w 2001 roku do 39,7% w roku 2002.

Wzrosła za to częstotliwość dokonywania zakupów - ze średnio 10,81 razy w 2001 do 28,3 razy w roku ub. Średnia liczba pieniędzy wydanych w Sieci wzrosła z 70,2 USD w 2001 do 100,7 USD w roku ub.