Internetowa wieża Babel

Język angielski jest językiem ojczystym jedynie dla 16% obywateli Unii Europejskiej, jednak prawie połowa Europejczyków posługuje się nim w stopniu wystarczającym do korzystania z Internetu.

Wraz z rosnącą na świecie popularnością Internetu, języki używane w sieci stają się coraz bardziej zróżnicowane. Już dzisiaj 43% użytkowników Internetu porozumiewa się innym językiem niż angielski, a według Computer Economics odsetek ten będzie wynosił 57% (do końca 2005 r.). Najlepszym sposobem na dostarczanie informacji jest strona WWW w naturalnym języku publiczności, do której jest adresowana. Z drugiej strony, w wielu miejscach na świecie ludzie mówią lub rozumieją inne języki w stopniu, który pozwala im na nawigację po witrynie czy dokonanie zakupu.

Z ostatnich badań Komisji Europejskiej wynika, że prawie połowa ludności składającej się z 15 państw Unii Europejskiej może swobodnie korzystać z języka innego niż ojczysty. Odsetek ludności posługującej się językiem obcym jest inny w każdym państwie UE: w Luksemburgu praktycznie każdy obywatel (97%) posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym rozmowę, a ponad 80% Szwedów, Duńczyków i Holendrów zna co najmniej jeden język obcy. Bardziej jednorodni lingwistycznie są mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie tylko 19% (Wlk. Brytania) i 28% (Irlandia) ludności posługuje się innym językiem niż angielski.

Język angielski jest językiem ojczystym jedynie dla 16% obywateli Unii Europejskiej. Jednak prawie połowa Europejczyków posługuje się nim w stopniu wystarczającym do korzystania z Internetu, a prawie jedna trzecia mówi po angielsku. Po niemiecku mówi 24% obywateli UE, a rozumie ten język dodatkowe 8%, natomiast francuski jest językiem ojczystym albo drugim językiem dla 26% europejskiej populacji.


Zobacz również