Internetowa wioska

Utworzona w Niemczech internetowa komuna umożliwi zbadanie wpływu sieci na stosunki międzyludzkie.

W niemieckiej miejscowości Oberhambach zostanie zrealizowany pilotażowy projekt utworzenia wioski internetowej. Celem programu, uruchomionego przez charytatywną organizację BIR, jest uzyskanie danych na temat wpływu internetyzacji na ludzi i "pomoc ludziom starszym w przezwyciężaniu barier osamotnienia i izolacji". Wszyscy z 279 mieszkańców wioski otrzymają komputery, dostęp do Internetu i możliwość korzystania z usług sieciowych, takich jak bankowość elektroniczna, zakupy czy dostęp do serwisów rządowych. Każdy rezydent otrzyma elektroniczną kartę identyfikacyjną, która umożliwia identyfikację i potwierdzanie transakcji sieciowych zgodnie z obowiązującą w Niemczech nową ustawą o podpisie elektronicznym. Dirk Schmitt, dyrektor przedsięwzięcia, stwierdził, że "projekt jest przeznaczony dla ludzi starszych, którzy nie mają dostępu do Internetu w szkole, pracy czy na uniwersytecie. Ma on przełamać sceptyczne nastawienie do nowych technologii i strach przed nimi".

Dostawcą sprzętu do realizacji przedsięwzięcia ma być Compaq, a Deutsche Telekom udostępni łącza internetowe poprzez linie ISDN. System identyfikacji na podstawie podpisu cyfrowego będzie wdrażać inny sponsor projektu - Deutsche Post AG. Zainteresowanie możliwością udziału w projekcie przerosło oczekiwania, ponieważ chętnych jest znacznie więcej niż spodziewali się organizatorzy. "Jest nawet kilku 80-latków, którzy są zainteresowani dostępem do sieci" - dodał Schmitt.


Zobacz również