Internetowe Windows


.NET - bez tego ani rusz

Internetowe Windows

Portal dla deweloperów Azure Services

Kolejnym ważnym składnikiem platformy Azure są usługi .NET - jest to zestaw skalowalnych usług dla deweloperów chcących tworzyć aplikacje bazujące na i zależne od technologii cloud computing. Tak jak platforma .NET Framework umożliwia programistom tworzyć bardziej produktywnie, tak usługi .NET pozwalają skupić się deweloperom na meritum opracowywanych projektów. Usługi .NET dla Azure składają się z trzech kluczowych komponentów: usług kontroli dostępu, komunikacyjnej oraz usprawniającej przepływ pracy.

Kontrola dostępu jest obsługiwana przez różne metody autoryzacji, np. Windows Live ID. Pozwala to zachować bezpieczny dostęp do usług i aplikacji webowych, zarówno klientom, jak i deweloperom. Nowy mechanizm komunikacyjny - .NET Bus pozwala łączyć usługi i aplikacje webowe, przy wykorzystaniu dowolnej topologii sieciowej. Funkcja umożliwia także automatyczne rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić w czasie procesu. Natomiast usługa Workflow pozwala odpowiednio dostosowywać przepływ informacji w chmurze obliczeniowej. Zawiera zestaw funkcji zoptymalizowanych pod kątem wysyłania, otrzymywania oraz manipulowania informacjami dla protokołu HTTP oraz usług komunikacyjnych. Przepływ danych może być konfigurowany przy użyciu narzędzia Workflow Designer, części pakietu Visual Studio 2008. Oczywiście deweloperzy znajdą tutaj wszystkie narzędzia oraz przykładowe biblioteki pozwalające szybko przygotować odpowiednie aplikacje webowe.

SQL - bo jakoś trzeba tym zarządzać

W platformie Azure została także zaimplementowana technologia bazodanowa SQL. Pozwala ona deweloperom przechowywać dane strukturalne, półstrukturalne lub niestrukturalne. Obecna implementacja w Azure, w postaci SQL Data Services, oferuje jedynie obsługę relacyjnych baz danych. Oprogramowanie dostępne jest obecnie we wczesnej wersji poglądowej CTP. W przyszłości wsparcie ma zostać poszerzone o nowe, zintegrowane usługi, które umożliwią stosowanie zapytań relacyjnych oraz wyszukiwanie, synchronizowanie, raportowanie czy analizowanie i integrowanie danych pomiędzy użytkownikami końcowymi, partnerami biznesowymi czy zdalnymi biurami. Microsoft zapowiedział jednak, ze na tym się nie skończy, aczkolwiek nie podał więcej szczegółów. SQL Data Services pozwala deweloperom na wdrażanie nowych usług i aplikacji webowych opartych na protokołach SOAP i REST.

Pozostałe technologie

Wśród innych elementów platformy Azure wymienić warto oprogramowanie SharePoint Designer, którego celem ma być obsługa klientów logujących się do witryn internetowych, a chcących uzyskać dostęp do informacji i usług webowych. Serwer pocztowy Exchange Online odpowiadał będzie za synchronizację informacji wymienianych przez aplikacje czy usługi. Natomiast usługi z zakresu Dynamics CRM umożliwią deweloperom modelowanie danych i konfigurowanie procesów zachodzących w chmurze.

Windows Azure z OpenID

Internetowe Windows

Centrum deweloperskie platformy Azure - tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o nowej platformie Microsoftu

Microsoft zapowiedział jeszcze w ubiegłym roku, iż Windows Azure będzie wspierać wolny protokół uwierzytelniania użytkowników OpenID. Słowa dotrzymał i podczas konferencji PDC przedstawiono poglądową platformę Windows Live ID OpenID Provider, która - w wielkim skrócie - pozwala użytkownikom dysponującym aliasem Live ID logować się do usług bazujących na OpenID 2.0. Krok ten ma niebanalne znaczenie, gdyż poza popularyzacją OpenID w Internecie ma to także zapewnić firmie z Redmond nowych użytkowników.

Podsumowanie

Według Raya Ozziego, który prowadził pokaz Windows Azure podczas PDC 2008, nowa platforma powinna zaspokoić wymagania klientów przez najbliższe 50 lat! Czy tak będzie w rzeczywistości? W to raczej można wątpić, tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę prędkość zmian w komputeryzacji, które miały miejsce w ostatnich latach. Nie zmienia to faktu, że platforma Microsoftu jest obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem tego typu dla klientów końcowych, mimo że znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Własne rozwiązanie stworzone z myślą o obsłudze cloud computing przedstawiła pod koniec zeszłego roku także firma Adobe - mowa o platformie Cocomo. Wiadomo także, iż nad podobnym projektem pracuje społeczność Open Source. Jednak Azure integruje w sobie o wiele większą bazę technologii i aplikacji niż Cocomo. Microsoft tak naprawdę pracował nad nimi przez kilka dekad, dopiero jednak teraz udało się połączyć wszystkie kluczowe technologie, tworząc spójną całość. Warto także dodać, że Windows Azure ma stanowić podstawę SaaS w ofercie Microsoftu.