Internetowi chuligani

Pracownicy brytyjskich firm są częściej karani za naruszanie zasad korzystania z Internetu i poczty elektronicznej niż za oszukiwanie kierownictwa firmy lub stosowanie przemocy w miejscu pracy – wynika z raport przygotowanego przez KLegal oraz Personnel Magazine.

Raport przygotowano na podstawie ankiety wypełnionej przez przedstawicieli 212 brytyjskich firm. Wynika z niego, że tylko w tym roku firmy za internetowe "wybryki" ukarały 358 pracowników – w tym samym czasie kary za wprowadzanie w błąd kierownictwa lub przemoc w miejscu pracy wymierzono 326 osobom.

Głównymi zarzutami przedstawianym internetowym chuliganom były: molestowanie seksualne za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie pocztą materiałów pornograficznych lub odwiedzenie witryn "dla dorosłych". Co ciekawe, z raportu wynika również, że szefowie firm znacznie częściej skłonni są zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który przesyła e-mailem pornografię niż osobę, która w ten sam sposób rozpowszechnia informacje szkalujące firmę. Blisko 20% ankietowanych firm przyznało również, że stale monitoruje pocztę elektroniczną oraz strony internetowe przeglądane przez pracowników.