Internetowy katalog firm

Firma Metro One Telecommunications podpisała wieloletnią umowę z Network Solutions na wykorzystanie bazy danych sieciowych domen w tworzeniu katalogu firm online.

Firma Metro One, oferująca tzw. rozszerzone usługi katalogowania i wyszukiwania przeznaczone przede wszystkim dla rozwiązań opartych na bezprzewodowym dostępie do sieci, zawarła porozumienie z Network Solutions. W myśl umowy Metro One udostępni Business Category Theraurus, umożliwiający użytkownikom sieci odszukanie adresów firm działających online.

Mechanizm wyszukiwania umożliwia użytkownikom urządzeń przenośnych przeszukiwanie bazy wg nazw popularnych produktów i marek oraz tysięcy powszechnie używanych kategorii biznesowych, np. ISP, handel elektroniczny, telefony komórkowe, procesory itp. Firma Metro One ponadto zamierza udostępnić przez telefon swojej usługi Directory Assistance. Dzwoniąc ze zwykłego telefonu lub telefonu komórkowego, klienci będą mogli otrzymać listę stron internetowych firm kończących się na .com, .net i .org.

Eksperci twierdzą, że obecnie nie ma zbyt dużego zapotrzebowania na usługi oferowane przez Media One, ale wraz z upowszechnianiem się bezprzewodowej komunikacji popyt na tego typu "książki adresowe " będzie coraz większy. Media One konkuruje na tym polu z mniejszymi firmami, takimi jak Infonxx czy Hebcom, ale w przeciwieństwie do nich nie pobiera żadnych opłat od użytkowników, co ma szczególne znaczenia dla posiadaczy telefonów bezprzewodowych.

Więcej informacji: www.cnet.com