Interwencja: kupujesz w e-sklepie, zatrudnij adwokata

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przed dokonaniem zakupów on-line należy przede wszystkim uważnie zapoznać się z procedurą dokonywania zakupów w sklepie internetowym - powinien je regulować regulamin bądź ogólne warunki zakupów, dostępne na stronie internetowej sklepu. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, oferta kupna złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie (przepis art. 66 paragraf 1 k.c. - nie znajduje on jednak zastosowania do umów zawieranych przy użyciu poczty elektronicznej). Wystosowane przez przedsiębiorcę potwierdzenie otrzymania oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem. Zgodnie z art. 70 § 1 k.c., umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę kupna oświadczenia o jej przyjęciu bądź przystąpienia przez drugą stronę (sprzedawcę) do wykonania umowy.

Tymczasem, jak wyjaśnia Łukasz Wroński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, użytkownik miałby pełne prawo aby domagać się wykonania umowy przez sklep internetowy, gdyby złożył zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu oraz otrzymał potwierdzenie przyjęcia oferty. W omawianym przypadku jest zaś spełniony tylko pierwszy warunek. Użytkownik po złożeniu oferty zakupu otrzymał bowiem wiadomość wygenerowaną przez obsługujący sklep program-autoresponder, potwierdzającą złożenie oferty zakupu (e-sklepy mają obowiązek udzielania klientom automatycznych odpowiedzi informujących o potwierdzeniu złożenia zamówienia). Niestety w świetle przepisów nie jest to równoznaczne z przyjęciem oferty zakupu i zawarciem umowy ze sprzedawcą. Po weryfikacji zamówienia i wykryciu błędu w cenniku, sklep internetowy nie przyjął oferty zakupu towaru po cenie 449 zł, składając jednocześnie ofertę sprzedaży towaru w cenie 4349 zł.

Zobacz również:

  • Omnibus wszedł w życie. To koniec fałszywych promocji?
  • 9 sposobów na ochronę tożsamości online

"Najpowszechniejszym sposobem zawarcia umów - w ramach działalności sklepów internetowych - jest tryb ofertowy (art. 66 i n. kodeksu cywilnego). Najczęściej do zawarcia umowy dochodzi w ten sposób, że po wejściu na witrynę WWW i zapoznaniu się z ofertą handlową, użytkownik przesyła zamówienie, które następnie jest realizowane przez właściciela sklepu internetowego. Podstawowe znaczenie ma przy tym ocena prawna informacji umieszczonych przez sprzedającego na stronach WWW. Witryna taka może być w szczególności traktowana jako zaproszenie do składania ofert, bądź w szczególnych przypadkach, jako oferta" - tłumaczy Ł. Wroński.

Innymi słowy, w świetle obowiązujących przepisów produkty widoczne na stronach internetowych nie są ofertą danego sklepu - są one w większości przypadków wspomnianym już zaproszeniem do składania ofert. Ł. Wroński zwraca uwagę, że w zależności od tego, czy witryna sklepu internetowego kwalifikowana będzie jako zaproszenie do składania ofert, czy też złożenie oferty, różna będzie także ocena prawna zamówienia złożonego przez kontrahenta. "Stanowić będzie ono odpowiednio bądź przyjęcie oferty, bądź - znacznie częściej - złożenie oferty nabycia towaru lub usługi, co do której informacje zostały ujawnione na stronach WWW sklepu internetowego", informuje przedstawiciel UOKiK.

Jeżeli w regulaminie sklepu nie ma informacji, iż dostępne na stronie sklepu produkty stanową zaproszenie do składania ofert, należy je traktować jako ofertę handlową. W Regulaminie Komputronika informacja o treści "Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych." znajduje się na samym dole strony i może zostać łatwo przeoczona przez potencjalnych klientów.

Inaczej wygląda sprawa w stacjonarnych marketach oferujących sprzęt elektroniczny i audio-wideo. Artykuł 543. Kodeksu cywilnego mówi bowiem, iż wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. "Towar widoczny na półkach marketu elektronicznego jest już sam w sobie ofertą handlową i w przypadku, gdy dane urządzenie zostaje wystawione z niewłaściwą, np. zaniżoną ceną, market ma obowiązek sprzedać je klientowi po tej właśnie cenie. Również ulotki reklamowe elektro-marketów są ofertami handlowymi i klient ma prawo domagać się sprzedania mu wybranego produktu w podanej w ulotce cenie" - powiedziała nam przedstawicielka sieci MediaMarkt, Wioletta Batóg.

Procedury zawierania umów na kupno produktów wyjaśnia Łukasz Wroński z UOKiK

Jeżeli mamy do czynienia z zaproszeniem do składania ofert, procedura zawierania umów na kupno produktu jest trzyetapowa:

1. Podanie przez sklep internetowy informacji o towarze lub usłudze jest traktowane jako zaproszenie do składania ofert kupna.

2. Nabywca składa ofertę kupna przez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną lub przez interaktywny formularz zamówienia.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez właściciela sklepu internetowego.

Mechanizm zawarcia umowy w trybie przyjęcia oferty i jej akceptacji składa się z dwóch etapów:

1. Umieszczenie informacji o towarze lub usłudze stanowi ofertę złożoną przez właściciela sklepu na stronach WWW;

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej akceptacji przez drugą stronę.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: