Interwencja: kupujesz w e-sklepie, zatrudnij adwokata

Skutek oferty sprzedaży złożonej przez właściciela sklepu polega na tym, że zbędne są już po stronie oferenta (osoby składającej ofertę kupna) jakiekolwiek oświadczenia, aby umowa doszła do skutku. Kwestia zawarcia umowy zależy wyłącznie od decyzji drugiej strony, a więc od tego, czy przyjmie ona ofertę. Oferent nie może natomiast zapobiec zawarciu kontraktu w razie jej przyjęcia. Zdaniem Ł. Wrońskiego, rozróżnienie pomiędzy złożeniem oferty a zaproszeniem do składania ofert w praktyce może budzić trudności. "Tym, co różni ofertę od zaproszenia do ich składania jest albo nieokreślenie wszystkich istotnych postanowień umowy albo - co jest znacznie częstsze w przypadku umów on-line - podanie informacji, iż oferty zamieszczone na stronie WWW nie mają charakteru stanowczej propozycji zawarcia umowy. Samo podanie wszystkich istotnych postanowień umowy nie będzie wiązać podmiotu, który je składa, o ile z treści tego oświadczenia lub z okoliczności, w których jest ono złożone wynika, że składający je podmiot nie nadaje mu wiążącego charakteru."

Konsumencie - zadbaj o swoje prawa

Prawa konsumentów nabywających wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny i akcesoria komputerowe nie różnią się w żaden sposób od praw nabywców innych produktów. Ustawa z dn. 27 lutego 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), stanowiąca o prawach konsumentów, dotyczą sprzedaży wszystkich rzeczy ruchomych, w tym sprzętu elektronicznego (także zakupionego przez Internet).

Warto pamiętać o tym, iż doradztwo w zakresie ochrony konsumenckiej i poradę prawną można uzyskać od miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który może także reprezentować poszkodowanych klientów w sądzie. Co najważniejsze, korzystanie z pomocy rzecznika konsumentów w sprawach indywidualnych jest bezpłatne. Lista urzędów rzeczników dostępna jest na stronie UOKiK

Każdy konsument celem należytego zabezpieczenia swoich praw musi również pamiętać o tym, aby:

1. W każdym wypadku żądać dowodu sprzedaży - nie tylko faktura czy gwarancja, ale nawet paragon fiskalny mogą mieć znaczenie.

2. Jeśli do sprzedawanego towaru dołączona jest gwarancja, należy zapoznać się z jej postanowieniami.

W przypadku wystąpienia podstaw do dochodzenia roszczeń należy:

1. Zawiadomić sprzedawcę lub gwaranta o roszczeniach w terminie, czyli przed upływem 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową, lub w terminie przewidzianym w dokumencie gwarancyjnym, jeśli tak postanowiono.

2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego w ciągu dwóch lat od wydania towaru. Oznacza to, że reklamację można złożyć również po tym terminie, jeśli niezgodność towaru z umową stwierdzono przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. W związku z tym należy zadbać o dowód świadczący o dniu stwierdzenia niezgodności.

3. Zawiadomić sprzedawcę tak, aby uzyskać potwierdzenie pisemne faktu zawiadomienia, obejmującego określoną treść.

4. Opisać przyczynę reklamacji.

5. Podać podstawę prawną roszczenia, czyli dokonać wyboru między ustawą a gwarancją, jeśli ta druga istnieje.

6. Wybrać żądanie (roszczenie) w oparciu o przepisy ustawy (w przypadku zapisów dokumentu gwarancyjnego konsument nie ma zwykle możliwości wyboru roszczenia).

7. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, można skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej (postępowanie wymaga zgody pozwanego). Jeśli sprawa nie zostanie w tym postępowaniu rozstrzygnięta, można wytoczyć przed powszechnym sądem rejonowym powództwo w postępowaniu uproszczonym, jeśli cena towaru była nie wyższa niż 10 tys. zł albo w postępowaniu zwykłym, jeśli cena towaru była wyższa od tej kwoty. Różnicą między postępowaniem uproszczonym a zwykłym jest między innymi to, że w postępowaniu uproszczonym pozew ma wymaganą formę urzędowego formularza.

Zapraszamy także do lektury artykułu "Przeczytajcie mi moje prawa", w którym także poruszamy tematykę ochrony praw konsumentów.

Jak wyjaśnia T. Straburzyński, spółka Komputronik posiada nie tylko sklep internetowy, ale również sieć 40 sklepów, dział biznesowy i hurtowy. "Zarządzanie cennikami odbywa się poprzez oddzielny od sklepu internetowego system. Sklep internetowy jest rozwiązaniem autorskim, które ewoluowało wraz z firmą, posiada niestety wiele niedoskonałości związanymi między innymi z importem/eksportem danych z innych systemów działających w naszej firmie. Powoli wszystko integrujemy i przepisujemy na nowo, ale wymaga to czasu i związane jest z dużymi kosztami - proszę mi wierzyć, takie pomyłki dla nas, jako firmy dbającej o swoich Klientów i reputację w społecznościach internetowych, to duży problem - znacznie więcej na tym tracimy niż potencjalnie moglibyśmy zyskać stosując nieuczciwe praktyki promocyjne", przekonuje przedstawiciel Komputronika. Przypomnijmy bowiem, iż sklep uzyskał wyróżnienie PC Worlda "za szeroką ofertę sprzętu oraz poziom i szczegółowość opisów oferowanego asortymentu", o czym informowaliśmy w tekście "Kupuj online... ale z głową!"

Zobacz również:

  • Omnibus wszedł w życie. To koniec fałszywych promocji?
  • 9 sposobów na ochronę tożsamości online

Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: