Inwazja gier WWW


Tworzenie profesjonalnej gry w Javie przez Friendly Giants

1 Pomysł gry Crazy Golf został przedstawiony zespołowi w formie odręcznego szkicu. Następnie programista i projektant opracowali stronę wizualną i zasady gry.

Inwazja gier WWW

2 Kiedy ustalono zasady konstrukcji, zespół stworzył szkice tras z pojawiającymi się na nich przeszkodami. Projektant i programista ustalili spójną strukturę gry.

Inwazja gier WWW

3 Następnie strona wizualna nabrała kolorów i projekt został przedstawiony klientowi do akceptacji. Na tym poziomie gry możliwe są zmiany zarówno w jej wyglądzie, jak i przebiegu akcji.

Inwazja gier WWW

4 Projekt przyjęto i zespół zaczął kompilować elementy gry. Dla Crazy Golf zostały zeskanowane oryginalne grafiki, a projektant zmodyfikował je i zmienił kąty widzenia, przystosowując je do ogólnej perspektywy gry.

Inwazja gier WWW

5 Pierwsza trasa nie zmieniła się od czasu szkicu wykonanego przez projektanta, ale w trasie piątej zespół zdecydował się zmienić punkt widzenia, by trudniej było dostrzec przeszkody.

Inwazja gier WWW

6 Podczas gdy projektant pracował nad wyglądem gry, programista tworzył narzędzia do konstrukcji jej struktury.

Inwazja gier WWW