Inwazja gier WWW


7 Grafiki zostały wykorzystane do ścian i przyporządkowania odpowiednich funkcji do obrazów. W tym przykładzie fragment trasy jest zaśnieżony, co powoduje wolniejszą jazdę, a inne są oblodzone i zwiększają szybkość.

Inwazja gier WWW

8 Po połączeniu wszystkich elementów można zobaczyć, że na trasie piątej zaszły drobne zmiany w stosunku do oryginalnego szkicu - niektóre elementy zostały usunięte i wykorzystane do stworzenia nowych tras i zwiększania stopnia trudności wraz z kolejnymi poziomami.

Inwazja gier WWW

Zabawy z Javą

Java jest ulubionym narzędziem twórców stron WWW i choć projektanci uważają ją za narzędzie programistyczne, to są też wizualne aplikacje Javy, które w dużym stopniu eliminują konieczność posługiwania się kodem. Java nie wymaga także od użytkowników instalowania dodatkowych plug-inów. Najnowsze bowiem wersje przeglądarek obsługują aplety Javy domyślnie. No i w końcu Java jest bezpłatna, co oznacza, że twórcy nie są ograniczeni do korzystania jedynie z kilku dostępnych na rynku firmowych pakietów oprogramowania.

- Java pozwala nam także na tworzenie gier, działających na różnych platformach sprzętowych, takich jak telefony komórkowe, PDA czy nawet cyfrowa telewizja - twierdzi Ripley. - Mając do dyspozycji pakiet kodu źródłowego, możemy szybko przystosować nasze gry do wszystkich możliwych urządzeń.

Kolejnymi istotnymi narzędziami są aplikacje do tworzenia grafiki wektorowej, z których Al Fox z firmy Brand New Media wymienia zestaw, zawierający m.in. programy Discreet 3D Studio Max i EuroPress Multimedia Fusion.

- Ikony 3D, które produkujemy dla gier WWW, takich jak wyścig samochodowy na stronie Heinz Salad Cream, zostały wykonane w 3D Studio Max. Max generuje wspaniałą grafikę i potrafi ją jednocześnie odchudzić na potrzeby sieci. Testowaliśmy także realizację naszych pomysłów z pakietem Multimedia Fusion - mówi Al Fox.

Właściwe narzędzia to jednak nie wszystko: równie ważna jest pewność, że sama idea gry gwarantuje zadowalający poziom "grywalności" gotowego produktu, czyli że koncepcja ma wystarczająco atrakcyjny scenariusz, zapewniający popularność wśród użytkowników.

- Zanim gra trafi do programu Director, musi przejść przez fazę drobiazgowej analizy: wizualizację koncepcji, identyfikację z cechami firmy i szczegółowe zdefiniowanie funkcjonalności - twierdzi Webster. - Na proces konceptualizacji składają się odręczne szkice pomysłów, powstałe podczas wspólnych sesji, które potem są przerzucane do Photoshopa, gdzie są tworzone kluczowe ekrany gry. W tej fazie zostaje zaprezentowany ogólny klimat, charakter oraz działanie gry.