Inwestorzy i infrastruktura

Działania rządów mające na celu pobudzenie krajowych gospodarek poprzez inwestycje w infrastrukturę, przyniosą dobre rezultaty, ale w dłuższej perspektywie czasowej - wynika z badania przeprowadzonego przez kancelarię Allen & Overy.

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o opinie przedstawicieli firm z całego świata, działających w sektorze infrastrukturalny. Ponad 75% ankietowanych uważa, że rządowe pakiety stymulujące gospodarkę mogą przynieść pozytywne rezultaty, choć większość (70%) twierdzi, że dopiero za trzy lata.

Ponad połowa respondentów (57%) oczekuje wyższych zwrotów z inwestycji niż przed kryzysem finansowym. Przedsiębiorcy najchętniej inwestowali by w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Francji. Gros ankietowanych (97%) uważa, że ważnym czynnikiem przy wyborze kraju potencjalnej inwestycji jest przejrzysty i możliwie najkrótszy proces przetargowy. Dla 92% respondentów istotne są także stabilne i przejrzyste przepisy prawne obowiązujące w danym kraju. Główne obszary zainteresowań inwestorów to: infrastruktura drogowa (53%), energia odnawialna (49%) i kolejnictwo (43%).

Największą przeszkodą przy rozpoczynaniu i realizacji projektów jest brak dostępności długoterminowych kredytów (76%) oraz brak skoordynowanych i wspierających działań ze strony rządów (51%).

Większość respondentów uważa, że inwestycje w infrastrukturę poprawiają bezpieczeństwo (92%), pobudzają wzrost gospodarczy (91%) i pomagają tworzyć nowe miejsca pracy (85%). Aż 45% ankietowanych nie szuka nowych rynków pod inwestycje, a 34% zamierza zawęzić pole wyboru. Dla inwestorów priorytetowymi rynkami stają się te, na których już działają i które są im dobrze znane.