Inwestycje w wideo

Inwestycje Macrovision w video-on-demand i streamingowe wideo, wskazują obrany przez firmę kierunek rozwoju.

Firma Macrovision inwestuje w sektory nowych technologii, takie jak video-on-demand (VOD) i streamingowe wideo. Już obecnie widoczny jest obrany przez nią kierunek. 3 miliony USD zainwestowała w Widevine, który ma patent na architekturę serwera szyfrującego dane. Chodzi głównie o wideo. Kolejne 4 miliony USD przekazała firmie Digital Fountain, posiadającej rozwiązania kodujące. 1,5 miliona przeznaczyła dla NTRU, firmy zajmującej się bezpieczeństwem danych. Nieco wcześniej w tym roku Macrovision zainwestowała także w iVAST, dostawcę oprogramowania MPEG-4. Firma ta wraz z Widevine współpracują nad ściągalnym z sieci menedżerem praw autorskich, który będzie z pewnością ważny dla wytwórni filmowych.


Zobacz również