Inwestycyjny optymizm korporacji

Międzynarodowe korporacje coraz bardziej optymistycznie podchodzą do kwestii globalnego rozwoju i mają coraz ambitniejsze plany zagranicznych inwestycji bezpośrednich na bieżący rok i na najbliższą przyszłość - wynika z raportu ONZ.

Raport World Investment Prospets Survey 2010-2012 pokazuje plany inwestycyjne największych światowych firm. W tym roku w ankiecie wzięło udział 236 firm i 116 agencji promocji inwestycji.

W ubiegłorocznej edycji badania niemal 47% respondentów pesymistycznie postrzegało rok 2010, natomiast w tym roku jedynie 36% pesymistycznie patrzy w przyszłość. Aż 47% ankietowanych z optymizmem oczekuje roku 2011, a 62% - 2012 roku. Wyniki badania pokazują, że duże międzynarodowe firmy wprawdzie mają przejściowe trudności, ale kryzys nie zmienił w dużym stopniu ich planów na przyszłość.

Wyniki badania sugerują także, że kryzys miał na zagraniczne inwestycje bezpośrednie mniej destrukcyjne działanie niż się tego obawiano. Budżety inwestycyjne zostały zmniejszone, jednak międzynarodowe korporacje starały się nie redukować swoich zagranicznych afiliacji.

Gospodarki, które lepiej poradziły sobie z kryzysem i szybciej wracają do zdrowia, stają się coraz ważniejsze w strategiach inwestycyjnych międzynarodowych korporacji. Spośród 15 najważniejszych lokalizacji inwestycji do 2012 roku aż 9 stanowią gospodarki rozwijające się lub przechodzące transformację. Polska zajęła 12. miejsce w rankingu, (w ubiegłorocznej edycji była to pozycja 13.). Na pierwszym miejscu rankingu znalazły się Chiny, kolejne pozycje zajęły: Indie, Brazylia, USA, Rosja, Meksyk, Wielka Brytania, Wietnam, Indonezja, Niemcy i Tajlandia. W rankingu brano pod uwagę, ile razy dany kraj został wymieniony jako priorytetowy dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez międzynarodowe korporacje.

Rosnący optymizm i coraz mniejszy wpływ kryzysu zachęcają międzynarodowe korporacje do podtrzymania, a niekiedy rozbudowania swoich programów inwestycji zagranicznych. Około 43% respondentów zamierza zwiększyć wydatki inwestycyjne w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009. Niemal 58% przewiduje wzrost inwestycji w dwóch najbliższych latach.

Na podstawie wyników badania i innych wskaźników, ONZ szacuje na rok 2010 wzrost gospodarczy na poziomie 3%, a w 2010 r. - 3,2%. Globalne bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają sięgnąć 1,3-1,5 bln USD w 2011 r. i 1,6-2 bln USD w 2012 (wobec 1,2 bln USD w 2010 r.).