Inżynierowie poszukiwani

Badania przeprowadzone przez International Data Corporation wykazują, że w ciągu najbliższych 3 lat w Europie zabraknie około 600 tysięcy specjalistów od Internetu.

W związku z dynamicznym rozwojem Internetu na europejskim rynku pracy zwiększa się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów sieciowych. Największy niedobór odczują Niemcy, w którym to kraju w 2002 roku około jednej trzeciej miejsc pracy w tej branży nie będzie obsadzone.

W związku z nadwyżką popytu nad podażą specjaliści mogą liczyć na wzrost i tak już wyśrubowanych pensji. Największy niedobór pracowników odczują więc małe i średnie firmy, nie mogące zaoferować takich płac, jak duże przedsiębiorstwa.

Zdaniem niektórych analityków, coraz silniej odczuwany brak wykwalifikowanej siły roboczej może ograniczyć wzrost gospodarczy w krajach Europy Zachodniej i w związku z tym wymaga zdecydowanych działań rządu. Rozwiązaniem mogłyby być np. dotacje dla szkół kształcących inżynierów, stypendia dla studentów kierunków ścisłych czy wspieranie programów kształcenia dorosłych. (Dlaczego 40-letni inżynier mechanik nie mógłby zostać specjalistą od Internetu?)

Sytuacja na europejskim rynku pracy może być szansą także dla polskich absolwentów. W związku z planowanym na lata 2003-2005 wejściem Polski do Unii Europejskiej, Polacy powinni otrzymać prawo swobodnego podjęcia pracy w krajach wspólnoty.