IronPython w fazie testów

Pojawiła się pierwsza wersja testowa IronPythona 1.0 - implementacji tego języka dla .NET. Niedługo więc do grona języków dla tej platformy dołączy kolejny, umożliwiający pisanie programów przy wykorzystaniu Microsoft .NET Framework.

IronPython doskonale integruje się z platformą .NET, dając programiście łatwy dostęp do wszystkich jej bibliotek. Rekompensuje to fakt szczątkowej implementacji standardowych bibliotek Pythona. Do uruchomienia IronPython'a wymagany jest .NET Framework w wersji 2.0, gdyż wykorzystuje on jej rozszerzenia, jak na przykład typy generyczne.

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji, podobnie jak w standardowym Pythonie, interaktywną konsolę z interpreterem języka oraz możliwość statycznej kompilacji do plików wykonywalnych "exe", czy bibliotek "dll".

Ciekawy jest także fakt, że - jak pokazuje standardowy bechmark PyStone - IronPython jest ponad półtora razy szybszy od Pythona 2.4.

Przed finalną wersją 1.0, użytkownicy otrzymają jeszcze kilka wydań testowych, które powinny się pojawiać co kilka tygodni. IronPython jest dostępny do pobrania z witryny firmy Microsoft, dla której pracuje obecnie autor projektu.

Więcej informacji