Izba Wydawców Prasy - szkolenia z redagowania graficznego

W związku z dużym zainteresowaniem organizowanych od 2004 roku szkoleń poświęconych redagowaniu graficznemu gazet i czasopism oraz technikom pracy redakcyjnej, Izba Wydawców Prasy organizuje kolejną edycję tych warsztatów.

Jak podkreślają przedstawiciele Izby Wydawców Prasy, w zajęciach wzięło dotychczas udział ponad dwustu menadżerów, redaktorów oraz grafików z redakcji lokalnych gazet, prasy branżowej oraz wydawnictw największych magazynów kolorowych. Począwszy od marca rozpocznie się kolejny cykl szkoleń, rozbudowany o nowe tematy.

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do redaktorów naczelnych, ich zastępców, sekretarzy redakcji, kierowników działów, sekcji, dodatków, edytorów, dyrektorów artystycznych, operatorów DTP, fotoedytorów oraz infografików. Pierwsze zajęcia z podstaw redagowania wizualnego odbędą się w dniach 17 - 19 marca 2006 w Falenicy. Dotyczyć będą współpracy i organizacji pracy nad formą wizualną wydania. Pomogą również doskonalić organizację pracy nad wydaniem, od planowania zawartości, przez projekt graficzny do realizacji.

A oto spis pozostałych szkoleń planowanych na 2006 rok przez Izbę Wydawców Prasy:

31 marca - 2 kwietnia 2006

Zasady fotoedycji prasowej

Podstawy zlecania, dobierania, kadrowania, szparowania, wykorzystania zdjęć.

12 - 14 maja 2006

Dobrze zredagowana strona (projektowanie zaawansowane)

Tworzenie atrakcyjnej wizualizacji materiału dziennikarskiego z ilustracją i bez niej. Rozwiązania typograficzne. Ćwiczenie ciekawego opowiadania historii na stronie gazety: za pomocą tytułu, tekstu, ilustracji, infografiki.

9 - 11 czerwca 2006

Mała i duża infografika

Zasady tworzenia prostych form infograficznych i złożonych infograficznych pakietów.

8 - 9 września 2006

Okładka magazynu

Ćwiczenia redagowania okładki czasopisma i dodatku magazynowego do gazety.

6 - 8 października 2006

Strona tytułowa gazety

Ćwiczenia redagowania okładki gazety codziennej i periodyków typu gazetowego.

dodatek specjalny

17 - 19 listopada 2006

Sport i inne strony tematyczne

Ćwiczenia rozwiązań merytorycznych i graficznych stron sportowych, poradniczych, kulturalnych i innych. Przegląd rozwiązań światowych, źródła inspiracji.

Koszt uczestnictwa w pierwszym szkoleniu, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz wyżywienie wynosi 1150 zł od osoby.

Więcej informacji: Izba Wydawców Prasy