Izolowany CIO szpitalny

Jak wynika z badań amerykańskich, menedżer ds informatycznych w szpitalu jest postrzegany jako ten, który także może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia - choćby poprzez wdrożenie oprogramowania służącego do ograniczenia liczby błędów lekarskich. Z drugiej strony owo powszechne przekonanie nie przekłada się na rozwiązania organizacyjne.

Niemal wszyscy (93%) respondenci badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Zarządzania Informacją i Systemami Medycznymi (Healthcare Information Management and Systems Society) uważają, że technologia może przyczynić się do redukcji liczby błędów lekarskich. 54% uważa, że może pomóc w ograniczeniu czasu poświęcanego na kwestie administracyjne, a 42% wyraziło ogólna opinię, ż jej zastosowanie przyczynia się do poprawy poziomu opieki nad chorymi. Badaniem objęto osoby zawodowo związane ze służbą zdrowia, w tym 42% CIO lub dyrektorów IT w szpitalach.

Z kolei z badania przeprowadzonego na zlecenie McKesson Information Solutions wynika, że tylko w przypadku 41% ankietowanych szpitali przedstawiciele działów IT brali udział w spotkaniach komitetów poświęconych bezpieczeństwu pacjentów. Dla porównania, w 95% szpitali w komitetach tych uczestniczą przedstawicielki pielęgniarek, a w 92% - menedżerowie ds zarządzania ryzykiem. W ocenie firmy zlecającej badania, wynik ten ukazuje szokująco niski poziom zaangażowania przedstawicieli działów informatycznych w kwestie bezpieczeństwa pacjentów.