JBoss 4.2, już tylko krok do 5.0

Kilka dni temu firma RedHat, od niedawna właściciel JBossa, udostępniła kolejną wersję swojego serwera aplikacji. JBoss Application Serwer 4.2 umożliwia wreszcie bezproblemowe tworzenie aplikacji biznesowych Java EE 5 (Java Enterprise Edition). Wersja ta zawiera wiele nowości, mających się pojawić w oczekiwanej wersji 5.0, ale bazuje dalej na stabilnym jądrze z gałęzi 4.x.

Pomimo że nowa wersja serwera zawiera wsparcie dla JEE 5, jak na przykład obsługę komponentów EJB3 (Enterprise Java Beans), to nie jest ona certyfikowana na zgodność ze specyfikacją. Wśród znaczących zmian należy wymienić między innymi konieczność posiadania JDK5 w celu uruchomienia serwera, najnowsza wersja JDK6 nie jest jeszcze oficjalnie w pełni wspierana. Co ciekawe, do uruchomienia serwera nie jest już wymagane pełne JDK, ale wystarczy sama maszyna wirtualna JRE.

Jako kontener aplikacji webowych w serwerze znalazł się JBoss Web, bazujący na Apache Tomcat 6.0 ze wsparciem dla JavaServer Pages (JSP) 2.1 oraz serwletów w wersji 2.5. Oprócz tego odświeżone zostały także biblioteki odpowiadające za obsługę usług sieciowych (web services), transakcje, obsługę cache oraz JBoss Remoting. Wśród nowości znajdziemy także najnowszą wersję implementacji EJB3, wsparcie dla JavaServer Faces (JSF) 1.2 oraz nowe wersje bibliotek Hibernate, AOP (Aspect Oriented Programming) i innych. Ponadto poprawiono ponad sto różnych błędów oraz uaktualniono biblioteki pochodzące od innych firm, czy projektów.

Jak zapewnia Ram Venkataraman z firmy JBoss, wszystkie nowe funkcje, jak na przykład Java Persistence, czy wsparcie dla nowej wersji JavaServer Faces, zaprezentowane w wersji 4.2. będzie można bez jakichkolwiek zmian przenieść na mający się pojawić jeszcze w tym roku serwer w wersji 5.0.

JBoss Application Service jest udostępniany na zasadach licencji LGPL i można go pobrać z witryny producenta. Jest to obecnie najpopularniejszy open-source'owy serwer aplikacji dla Javy.

Strona JBoss.