JDBC dla SQL Server 2005

Microsoft udostepnił sterownik JDBC (Java Database Connectivity) dla nadchodzącego SQL Serwera 2005. Póki co jest to wersja testowa, zgodna z JDBC 3.0, obsługująca także starą wersję SQL Serwera 2000.

Dzięki sterownikowi możliwe jest podłączenie się do bazy danych (SQL Serwera) z dowolnej aplikacji napisanej w Javie, serwera aplikacyjnego, czy apletu. Nowa wersja testowa jest sterownikiem czwartego typu (charakterystykę typów można znaleźć tutaj), co jest dużym krokiem naprzód względem poprzedniej wersji i charakteryzuje się między innymi:

- wsparciem dla SQL Serwera 2000 i 2005;

- pełną zgodnością ze specyfikacja JDBC 3.0;

- zwiększoną wydajnością;

- ulepszoną obsługą transakcji;

- wsparciem dla obiektów BLOB i CLOB;

- zwiększonym bezpieczeństwem, poprzez zintegrowanie autoryzacji.

Sterownik wymaga SDK Javy w wersji minimum 1.4 oraz SQL Serwera 2000 lub 2005 w wersji minimum Beta 2. Rekomendowana jest czerwcowa wersja SQL Server June 2005 Community Technology Preview.

Więcej informacji


Zobacz również