JDK Commander 4.7

Mały bezpłatny program, który sprawia, że Java Development Kit przestaje być jedynie kolekcją samodzielnych narzędzi.

Mały bezpłatny program, który sprawia, że Java Development Kit przestaje być jedynie kolekcją samodzielnych narzędzi.

JDK Commander 4.7

JDK Commander to graficzny interfejs do Java SDK. Program integruje najważniejsze narzędzia programistyczne uruchamiane zazwyczaj z wiersza poleceń, tj. java, javac, appletviewer, jdb, javadoc, jar, czyli te, z których korzystamy najczęściej. Skutecznie eliminuje więc potrzebę ciągłego uruchamiania konsoli i zwalnia użytkowników z pamiętania parametrów wywołania poszczególnych narzędzi. Wystarczy, że znamy cel, który chcemy osiągnąć, a o szczegóły program zadba sam.

JDK Commander nie jest jednak samodzielnym edytorem do tworzenia aplikacji Javy. Do edycji plików źródłowych korzysta z zewnętrznego edytora tekstowego. Domyślnie jest to notatnik systemu operacyjnego Windows, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby JDK Commander współpracował z naszym ulubionym edytorem tekstowym - wystarczy ustawić odpowiednią opcję w bardzo rozbudowanym menu konfiguracyjnym.

Program może pracować z pojedynczymi plikami źródłowymi lub projektami złożonymi z kilku plików. Tworząc nowy projekt i dodając do niego nowe pliki, możemy skorzystać z gotowych szablonów plików źródłowych. Mamy do wyboru: szablon klasy głównej aplikacji, apletu, serwletu i pliku HTML oraz możliwość tworzenia i korzystania z własnych szablonów.

JDK Commander można przystosować do współpracy z różnymi wersjami platformy Javy, łącznie z najnowszą 1.5, a prosty mechanizm zapisu poszczególnych zestawów opcji konfiguracyjnych w oddzielnych plikach umożliwia łatwe przełączanie się między różnymi JDK.

Program jest godny polecenia nie tylko znudzonym ciągłym wpisywaniem poleceń w oknie konsoli, ale także początkującym programistom, którzy wielokrotnie będą musieli powtarzać kroki edycja - kompilacja - debugowanie.

Informacjehttp://www.geocities.com/jdkcommander

Cena bezpłatny (freeware)