JEE prościej - MyEclipse 5.1

Firma Genuitec udostępniła kolejną wersją swojego rozszerzenia dla platformy programistycznej Eclipse, ułatwiającego tworzenie aplikacji biznesowych JEE (Java Enterprise Edition) oraz webowych. Wśród nowości wymienić można między innymi kompatybilność z najnowszą wersją platformy Eclipse 3.2.1, kompletny instalator, rozszerzony wizualny edytor Matisse4MyEclipse oraz wiele poprawek.

W wersji 5.1 poprawiono ponad 130 różnych błędów. Dodatkowo zapewniono kompatybilność z najnowsza wersją platformy Eclipse 3.2.1. Użytkownicy systemu Windows mają teraz do dyspozycji kompletny instalator zawierający oprócz samego MyEclipse także platformę Eclipse oraz środowisko uruchomieniowe Javy JRE 5.

Wśród pozostałych nowości warto wymienić choćby nowego kreatora do tworzenia usługi webowej z pliku WSDL, upgrade bibliotek XFire zapewniających obsługę web serwisów do najnowszej wersji 1.2.2, rozszerzenie funkcji edytora interfejsu użytkownika Matisse4MyEclipse oraz integrację najnowszej wersji narzędzi wspierających wykorzystanie bibliotek Spring. Poprawiono także działanie wizualnego edytora stron JSF pod Linuksem, zwiększono wydajność walidacji JSP i zoptymalizowano uruchamianie aplikacji biznesowych na serwerach aplikacji. Więcej o nowych funkcjach można przeczytać na stronie producenta.

MyEclipse dostępne jest zarówno na platformę systemową Windows, jak również Linux i Mac OS X. Oferuje profesjonalny instalator dla całego pakietu oraz darmowe wsparcie poprzez forum na stronie producenta. 30-dniową wersję testową narzędzia można pobrać ze strony producenta, natomiast koszt rocznej subskrypcji produktu to 31,75 USD za wersję Standard i 52,95 USD za Professional.

Witryna MyEclipse.