JPEG 2000 w Photoshopie

Niemiecka firma LuraTech wprowadziła na rynek LuraWave.jp2, rozszerzenie do programu Adobe Photoshop umożliwiające obsługę JPEG 2000, nowego formatu kompresji grafiki.

LuraWave.jp2 to opracowany przez niemiecką firmę LuraTech plugin do programu Adobe Photoshop, który pozwala na korzystanie w czasie edycji grafik z nowego formatu kompresji obrazów JPEG 2000 - następcy nieco już przestarzałego formatu JPEG, wykorzystywanego bardzo często do publikacji obrazów w Internecie. Dzięki opracowaniu nowego algorytmu o nazwie Wavelet, JPEG 2000 zapewnia przede wszystkim znacznie lepszą jakość obrazu, praktycznie nieodbiegającą od nieskompresowanego oryginału. Główną wadą formatu JPG był fakt, iż przed kompresją obraz był dzielony na mniejsze fragmenty, a te dopiero poddawane były kompresji. W efekcie, przy dużym stopniu kompresji, widoczna była wyraźna różnica pomiędzy poszczególnymi fragmentami. W formacie JPEG 2000 wyeliminowano proces dzielenia obrazu na bloki, a obraz jest poddawany kompresji w całości.

Wtyczka LuraWave.jp2 dostępna jest obecnie dla systemów Windows, a w przygotowaniu znajduje się wersja dla komputerów Macintosh. Cena LuraWave.jp2 to około 70 USD.

http://www.heise.de

http://www.luratech.de


Zobacz również