Jabłuszko porwane przez strumień

Firma Apple wstąpiła do Internet Streaming Media Alliance (ISMA), organizacji powołanej w celu stworzenia jednego standardu do przekazywania strumieniowych audycji multimedialnych w Internecie.

Firma Apple została członkiem ISMA (Internet Streaming Media Alliance), organizacji założonej przez Cisco Systems, Kasenna, Philips Electronics i Sun Microsystems w celu ustanowienia jednego standardu obowiązującego na rynku mediów strumieniowych, pozwalającego przesyłać pliki audiowizualne za pomocą protokołu IP.

Analitycy uznali nieobecność firm Microsoft i Real Networks w zawartym 'przymierzu' jako 'znaczącą dla przyszłości tego rynku'. Według przedstawicieli firm zrzeszonych w ISMA, rozwój strumieniowych mediów może nastąpić jedynie po ustanowieniu jednego standardu obowiązującego klientów, dostawców sprzętu i usług, operatorów sieci i twórców zawartości strumieniowych audycji. Koszty przystosowania strumieniowych serwisów do działania w obecnie obowiązujących formatach powstrzymują wiele firm przed wykorzystaniem możliwości rynkowych strumieniowych mediów.

ISMA zamierza zaadoptować elementy istniejących standardów i przystosować je do przekazywania strumieni za pomocą IP oraz wspierać prace nad nowymi rozwiązaniami.

Pierwszą oficjalną specyfikacją stworzoną przez ISMA ma być porozumienie co do sposobów implementacji formatu do kodowania plików audio i wideo MPEG-4 w sieciach IP, nad którym dyskusja ma odbyć się na pierwszym oficjalnym spotkaniu ISMA w lutym 2001 roku.

Do firm które określiły się jako zwolennicy inicjatywy ISMA należą: Analog Devices, Axis Communications i Silicon Graphics.

www.ism-alliance.org


Zobacz również