Jak bardzo jest istotne IT?

O wsparciu polskiej branży informatycznej przez organizacje lobbingowe i rząd oraz roli młodych w rozwoju tego sektora gospodarki rozmawiamy z Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W kwietniu odbyło się spotkanie z premierem Waldemarem Pawlakiem. Czy są prowadzone specjalne akcje mające wspomóc polską branżę IT?

Chcieliśmy uświadomić rządowi, że ten sektor ma duże znaczenie i trzeba się nad nim od czasu do czasu pochylić. Że ma także duże znaczenie gospodarcze, a nie liczy się tylko wówczas, gdy mówimy o społeczeństwie informatycznym. Ma wpływ nie tylko na administrację, lecz na całą gospodarkę. Narzędzia IT mogą też pomóc w pokonywaniu skutków kryzysu - na przykład ostatnio NIK stwierdził, że gdyby system Trezor był gotowy, to Ministerstwo Finansów mogłoby zaoszczędzić 60 mln złotych.

O tym co może ułatwić życie branży IT, jak jest ona postrzegana przez rząd i jaka powinna być rola młodych w jej rozwoju przeczytasz w Computerworld Online.