Jak będzie wyglądał Internet w 2025 r.

Czy Internet przez najbliższe 15 lat nadal będzie rozwijał się w nieskrępowany sposób, oferując coraz to nowe przełomowe usługi? A może ewolucja Sieci gwałtownie wyhamuje, np. w wyniku przedłużającego się kryzysu ekonomicznego? Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedź specjaliści Cisco i Global Business Network.

Efektem tych dociekań jest raport "Ewolucja Internetu", opracowany przez interdyscyplinarny zespół kierowany przez Cisco i GBN po trwających ponad rok badaniach. Zadaniem analityków była ocena "sił napędowych i czynników niepewności które będą kształtować Internet oraz związany z nim rynek do roku 2025."

Punktem wyjścia do określenia wyglądu Internetu za 15 lat było sprecyzowanie tendencji obecnie panujących w tym medium. Tendencje - związane "z globalną strukturą Internetu, sposobem zarządzania nim, różnicami pokoleniowymi, technologią interfejsów oraz modelami pobierania opłat za połączenie" - są następujące:

- klawiatura QWERTY przestanie być głównym narzędziem obsługi Sieci

- bardziej zróżnicowane metody płatności za dostęp do Internetu, opłata abonamentowa coraz rzadsza

Zobacz również:

  • Nowy gatunek człowieka!

- pokolenie wychowane w cyfrowym świecie będzie używać Internetu inaczej niż wcześniejsze generacje

- rozwój rynku związanego z Internetem nastąpi przede wszystkim poza krajami

o rozwiniętej gospodarce

- sposób zarządzania Internetem w skali globalnej zasadniczo nie zmieni się.

Oprócz powyższych czynników wzięte zostały pod uwagę również takie zmienne jak zachowania i preferencje użytkowników Sieci, tempo rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej i charakter zmian technologicznych (zmiany przełomowe czy stopniowa optymalizacja istniejących rozwiązań).

Cztery ścieżki rozwoju Internetu

"Ewolucja Internetu" skupia się na czterech scenariuszach rozwoju Internetu, ustalonych w oparciu o wspomniane zmienne.

Scenariusz 1: Płynne granice

Internet to medium wszechobecne. W wyniku postępu technologicznego dostęp do Internetu jest dobrem powszechnym, a umożliwiające to urządzenia - coraz tańsze. "Globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach."

Scenariusz 2: Niepewny rozwój

Użytkownicy indywidualni i biznesowi są w mniejszym stopniu uzależnieni od produktów i usług sieciowych. Silnie odczuwalne są działania cyberprzestępców, którzy posługując się zaawansowanymi środkami ataków mogą przełamywać mechanizmy zabezpieczeń stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe (bezpieczne rozwiązania alternatywne powstają, ale barierą pozostaje ich wysoki koszt).

Scenariusz 3: Niespełnione obietnice

Utrzymujący się w niektórych krajach kryzys ekonomiczny negatywnie wpływa na ewolucję Sieci. Nie pojawiają się nowe, przełomowe technologie. "Polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych."

Scenariusz 4: Pękanie w szwach

"Internet ofiarą własnego sukcesu". Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi internetowe nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury. "Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, m.in. wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA w dziedzinie technologii."

Peter Schwartz, współzałożyciel GBN i jeden z głównych autorów pracy, ocenił: "Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale wiemy, że decyzje dotyczące Internetu podjęte w 2010 roku będą miały długofalowe konsekwencje, w tym również niezamierzone. Mamy nadzieję, że scenariusze te będą sprzyjać pogłębionej debacie strategicznej na temat przyszłych skutków dzisiejszych decyzji, prowadzonej zarówno wewnątrz poszczególnych grup odpowiedzialnych za technologie i decyzje, jak i pomiędzy takimi grupam".

Z Internetu korzysta obecnie 2 mld użytkowników, a wartość obrotów na związanym z nim rynku szacowana jest na 3 bln dolarów.