Jak dojrzałe są polskie organizacje w relacjach IT-biznes?

Serwis PROCESOWCY.PL, poświęcony tematyce zarządzania procesami biznesowymi, prowadzi badanie którego celem jest weryfikacja dojrzałości procesowej polskich organizacji. Efektem badania ma być raport ekspercki pokazujący jaką rolę w relacjach IT-biznes ma w polskich organizacjach zarządzanie procesami biznesowymi i na jakim jest poziomie.

Ocena dojrzałości procesowej polskich organizacji dokonana będzie między innymi w oparciu o odpowiedzi na temat ilości i charakteru zidentyfikowanych procesów biznesowych w firmie, formie opisu i dokumentowania procesów biznesowych, stopnia zaangażowania kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w zarządzanie na poziomie zidentyfikowanych procesów czy wykorzystywania standardów związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi.

Informacje merytoryczne zestawione będą z informacjami statystycznymi i zostaną poddane eksperckiej interpretacji. Raport dostępny będzie bezpłatnie na stronach serwisu. Dane do badania zbierane są za pośrednictwem serwisu PROCESOWCY.PL.