Jak edytować dokumenty PDF

Przedstawiamy kilka programów służących do skutecznego tworzenia i edycji dokumentów PDF. Zapoznaj się z możliwościami programów i sposobami ich zastosowania.

PDF-Analyzer. Zanim zabierzesz się za edytowanie, powinieneś wnikliwie zapoznać się z jego właściwościami. Program poda ci takie informacje, jak tytuł dokumentu, format strony, liczba stron, a także dane dotyczące bezpieczeństwa takie jak np. prawo do drukowania, prawo do kopiowania, a nawet poziom szyfrowania i informacja, czy zastosowano hasło. Wyświetla nawet takie szczegóły, jak osadzone czcionki, wstawione odsyłacze między stronami i zagnieżdżony kod w JavaScripcie. Za pomocą tego programu możesz także wyodrębniać tekst z plików PDF i zapisywać go w formacie XML.

PDF-Analyzer nie scala się automatycznie z Eksploratorem Windows. Możesz jednak uzyskać taki efekt. Uruchom aplikację, po czym kliknij prawym przyciskiem myszy pusty fragment pulpitu. W menu podręcznym znajdziesz polecenie, którym zintegrujesz program z powłoką Windows. Od tej pory otrzymasz żądane informacje, klikając prawym przyciskiem plik w oknie Eksploratora i wskazując polecenie PDF-Analyzer.

Quick PDF Tools. Pakiet drobnych narzędzi Quick PDF Tools oferuje swoje funkcje tylko w menu podręcznym, które przywołuje się kliknięciem prawego przycisku myszy. Zapewnia m.in. informacje o autorze pliku PDF, listę osadzonych w nim czcionek, a także ustawienia wyglądu. Ponadto udostępnia własny, choć powolny podgląd dokumentów i opcję łączenia kilku plików PDF w jeden (menu Merge). Funkcja eksportowania pozwala zapisywać strony PDF jako obrazki JPG, zaś tekst (w niesformatowanej postaci) jaki pliki TXT.

PDF Split and Merge. Aplikacja PDF Split and Merge pomoże ci dzielić dokumenty PDF i łączyć je. Można to robić nie tylko w graficznym interfejsie Windows, lecz po części również w konsoli tekstowej. Program wymaga zainstalowania bieżącej wersji środowiska rozruchowego Java JRE.

Korzystanie z tego narzędzia jest nieskomplikowane. Najpierw wybierz żądaną czynność w obrębie gałęzi Plugins w lewej części okna. Przy łączeniu ze sobą dokumentów PDF wczytaj następnie poszczególne pliki przyciskiem Add i potwierdź przyciskiem Run. Program wykona zadanie, gdy podasz docelowy katalog plików. Dzielenie plików przebiega równie prosto.

Ponadto PDF Split and Merge pozwala obracać strony dokumentu i dzielić je na mniejsze poszczególne. Oprogramowanie dysponuje kilkoma sprytnymi funkcjami, można np. odseparować parzyste strony od nieparzystych, podzielić dokument w miejscach zakładek lub co określoną liczbę stron. We wszystkich operacjach można ustawić wersję PDF pliku wyjściowego - od 1.5 (Acrobat 5) do 1.7 (Acrobat 7), co pozwoli otwierać dokument w wielu wersjach przeglądarek PDF.

PDFill PDF Tools. Obszerny zestaw narzędzi oferuje pakiet PDFill PDF Tools. Jest wyposażony w 15 akcesoriów do najczęściej wykonywanych czynności, np. wstawiania do gotowego pliku PDF tytułu, danych autora i wersji. Oprócz tego można dzielić wielostronicowe dokumenty PDF, a także łączyć pojedyncze strony lub pliki w jeden dokument. Jest także opcja szyfrowania plików i zabezpieczania ich hasłem.

Możesz też opatrzyć dokument znakiem wodnym. Wczytaj w tym celu odpowiedni obrazek w formacie JPG, BMP, TIFF lub GIF i usytuuj go niczym pieczęć na stronie dokumentu. Od tej pory nikt inny nie będzie mógł powiedzieć, że ten plik to jego dzieło.

Jednak to jeszcze nie koniec możliwości pakietu PDFill PDF Tools. Pomaga drukować kilka stron dokumentu na jednym arkuszu, obracać i przycinać strony, a także zapisywać skanowane dokumenty bezpośrednio w formacie PDF.

BeCyPDFMetaEdit. Za pomocą tego programu można edytować różne właściwości dokumentów PDF w wersji 1.6 formatu (i wcześniejszych). Między innymi zmodyfikujesz w razie potrzeby temat, tytuł i słowa kluczowe, ponadto dostosujesz opcje wyświetlania, efekty przenikania, zakładki i numerację stron. Program umieszcza zmiany na końcu pliku, nie zastępując wcześniejszej treści. W ten sposób można w razie potrzeby cofnąć wykonywane operacje. Jest również funkcja naprawiania uszkodzonych plików PDF.

Informacje dodatkowe

Wersje PDF. 17 lat temu firma Adobe wprowadziła format PDF. Jednak pierwsza wersja oferowała niewiele więcej niż wyświetlanie tekstu i ilustracji, pozwalając tylko na osadzanie zakładek i odsyłaczy w dokumentach. W wersji 1.5 PDF-y mogą zawierać obrazki JPEG, filmy MPEG i utwory MP3. Obecna wersja formatu PDF ma numer 1.7 pochodzi z roku 2006. Rozszerzono w niej funkcjonalność multimedialną m.in. o programy flash.

XPS - konkurent PDF-a. Wraz z systemem Windows Vista Microsoft wprowadził format XPS jako alternatywę dla PDF-a. Zapisywanie plików XPS jest możliwe we wszystkich aplikacjach z poziomu Visty i Windows 7 poprzez domyślnie zainstalowaną drukarkę wirtualną XPS Document Writer. Jednak dotychczas XPS nie znalazł wielkiego uznania wśród użytkowników. PDF jest więc nadal zdecydowanie najbardziej popularnym formatem do wymiany dokumentów.


Zobacz również