Jak krojono tort

Jak wynika z danych MediaMonitoring, w 2003 roku do końca listopada wydatki na reklamę w mediach osiągnęły wartość 9,52 mld zł (bez uwzględniania rabatów).

Najwięcej na reklamę wydały firmy z branży spożywczej - łącznie 2,24 mld zł, na reklamę rozrywki i kultury wydano łącznie 974 mln zł, na reklamy telekomunikacyjne - 972 mln zł, na reklamy kosmetyków 950 mln zł. Największym reklamodawcą okazał się koncern Procter&Gamble (254 mln zł), Unilever (252 mln zł), Polska Telefonia Cyfrowa (224 mln zł), Centertel (217 mln zł) i Polkomtel (212 mln zł).

Największe wpływy z reklam miała telewizja - 63,34% całego reklamowego tortu, na drugim miejscu znalazła się prasa - 28,8% (z czego 15,35% - dzienniki i 13,45% - inne czasopisma), a na trzecim radio - 7,87% rynku reklamowego. Niestety w publikacji nie uwzględniono rynku reklam internetowych.


Zobacz również