Jak kupić mysz komputerową


Procedura testowa myszy

Jak kupić mysz komputerową

Parametry techniczne i wyniki testów myszy

Wszystkie myszy zostały poddane jednakowej procedurze testowej i ocenione w kategoriach: możliwości, jakości, oprogramowanie i wydajność. Te oceny posłużyły za podstawę do obliczenia oceny końcowej, która . Z kolei ocena końcowa, w połączeniu z ceną danej płyty odniesioną do średniej ceny wszystkich płyt w teście, pozwoliła obliczyć opłacalność zakupu. Szczegółowe kryteria przedstawiają się następująco:

Możliwości

Na ocenę możliwości myszy wpływ miało: maksymalna rozdzielczość myszy, liczba trybów rozdzielczości, sprzętowa zmiana rozdzielczości, dostosowanie ciężaru.

Oprogramowanie

Punktowaliśmy stopień zaawansowania oprogramowania, oceniając możliwości przypisania funkcji poszczególnym przyciskom, ustawienia osobno czułości pracy myszy w pionie i poziomie oraz, ustawiania częstotliwości komunikacji z komputerem, automatyczną aktualizację oprogramowania. Dodatkowo subiektywnie ocenialiśmy oprogramowanie w skali 1-20 (50% oceny oprogramowania).

Jakość

Punkty w tej kategorii zostały przyznane m.in. za: jakość wykonania, ergonomieergonomię, rodzaj ślizgaczy, możliwość szybkiego wymienienia ślizgaczy.

Wydajność:

Na ocenę wydajności wpływ miałya : Pprecyzja działania oraz wyniki z testu akceleracji wstecznej. Chcąc sprawdzić jakość działania, zdecydowaliśmy się na użyliśmycie trzech diametralnie całkowicie różnych podkładek: fUnc sUrface 1030, Icemat 2nd Edition, fUnc F30.R. Test jakości pracy polegał na rysowaniu sinusoidy o określonej wysokości za pomocą myszyą skonfigurowanąej standardowo (średnie przyspieszenie przyśpieszenie kursora) oraz w ustawieniu przeznaczonym do zadań wymagających najwyższej precyzji. Z boku każdej sinusoidy znajduje się identyfikator podkładki: S- fUnc sUrface 1030, I- Icemat 2nd Edition, F- fUnc F30.R oraz B- blat biurka o jasnej fakturze.

Jak kupić mysz komputerową

Ocena końcowa

Test akceleracji wstecznej składał się z trzech etapów: rysowanie prostej (to najszybszy ruch, jaki można wykonać myszą z od lewej do prawej strony), rysowanie pod kątem 45 stopni i oraz szybkie rysowanie okręgów. Najszybsze ruchy, siłą rzeczy, wykonywaliśmy podczas rysowania prostej - cała szerokość podkładki F30.R, oraz rysowania krzywej pod kątem 45 stopni - od rogu podkładki w górę. Ostatni test polegał na jak najszybszym kreśleniu okręgów. Testy przeprowadziliśmy po maksymalnym spowolnieniu kursora i ustawieniu kilku trybów rozdzielczości.