Jak nas kontrolują pracodawcy?

Najczęstszymi metodami monitorowania pracowników są rejestracja rozmów telefonicznych oraz elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy. Coraz częściej pod szczególnym nadzorem są też komputery i poczta elektroniczna. Pracodawca ma prawo kontrolować pracę podwładnych, ale musi to robić zgodnie z przepisami.

Monitoring pracowników pozwala zapobiec pracodawcom ujawnieniu wewnętrznych informacji oraz zapewnić efektywność pracy. "Kontrolowanie pracowników wzmacnia środki ochrony informacji utrudniając manipulowanie informacjami, szpiegostwo przemysłowe czy nieświadome udostępnianie danych osobom trzecim" - podkreśla Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem firmy doradczej .

Kontrola pracowników musi być jednak jawna, uzasadniona, jasno zdefiniowana, zaakceptowana przez pracowników oraz zgodna z prawem. "Zasady dotyczące monitoringu mogą zostać wprowadzone w regulaminie firmy albo jako odrębny zapis w umowie o pracę" - zauważa Sylwia Puzynowska, Partner w kancelarii prawnej Baker&McKenzie.

Dodaje, że ramy prawne nadzoru określa m.in. Konstytucja RP oraz prawo pracy, które gwarantuje obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika m.in. tajemnicę korespondencji. Kwestie te reguluje także Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Najczęstszymi metodami monitorowania pracowników są rejestracja rozmów telefonicznych oraz elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy. "Środki, które możemy wykorzystać do monitorowania pracowników są praktycznie nieograniczone. Coraz częściej wykorzystywane są moduły GPS umożliwiające lokalizowanie pojazdów czy nawet systemy RFID pozwalające na śledzenie poruszania się zatrudnionych w obrębie monitorowanego terenu" - mówi Jakub Bojanowski.

Więcej o monitoringu w miejscu pracy:

Wielki Brat w firmie