Jak ochronić pracowników przed globalizacją

OECD apeluje do rządów państw rozwiniętych, aby wspierały ochronę stanowisk pracy przed efektami globalizacji i konkurencji ze strony krajów z tanią siłą roboczą, takich jak Indie czy Chiny.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w swoim tegorocznym raporcie Employment Outlook stwierdziła, że można zapanować nad wpływem wolnego handlu i polityki inwestycyjnej na rynkach pracy.

W raporcie podkreślono że "międzynarodowa integracja gospodarcza wywiera presję na przyspieszenie polityki sprzyjającej wzrostowi i zatrudnieniu" aby zapewnić publiczne wsparcie dla otwartych rynków i przepływów inwestycji, tak aby rosnący poziom niepewności i nierówności nie miał na nie niszczącego wpływu.

OECD wezwała do stworzenia środowiska prawnego, w którym pracownicy będą zachęcani do wybierania zawodów, które mają przyszłość, a nie odchodzą w zapomnienie, ponieważ nie ma sensu bronienie stanowisk pracy, które stały się niekonkurencyjne.

Polityka społeczna, która chroni bezpieczeństwo przychodów pracowników przez hojne zasiłki państwa powinna być zrównoważona przez silne zachęty dla zatrudniania.

OECD postuluje także wprowadzenie programów szkoleń dla niewykwalifikowanych pracowników.

Według autorów raportu, szybka integracja ze światową gospodarką krajów dysponujących znacznymi zasobami taniej siły roboczej, takich jak Brazylia, Rosja, Chiny i Indie może wpłynąć na wzrost presji, której poddani są pracownicy o niskich kwalifikacjach z innych państw.

Wymienione cztery kraje dostarczają teraz aż 45% całej światowej siły roboczej, wobec niecałych 20% z 30 należących do OECD krajów rozwiniętych.